För lite, för sent, moderaterna

Moderaterna slog på stora trumman i helgen – man svänger i migrationspolitiken. Ska vi bli imponerade? Nej, knappast. Visserligen är det bra att moderaterna nu svänger, åtminstone retoriskt, men räcker det?

Under flera år har moderaterna tittat på med övrig så kallad opposition när landet snabbt har förändrats – till det sämre – på grund av en massiv bidraginvandring vi aldrig skådat tidigare. Och detta på toppen av en tidigare, redan hög, bidragsinvandring från vilt främmande kulturer.

Vad föreslår då moderaterna?

  • ”På sikt” ska rätten att söka asyl inom EU avskaffas
  • Johan Forssell, migrationspolitisk talesman i M, svävar på målet för hur många ytterligare bidragsinvandrare Sverige ska ta emot, men han ”har svårt att se att vi kan klara fler än 28.000”
  • TUT (Tillfälliga UppehållsTillstånd) ska vara regel, PUT (Permanent) ska ges till de som kan försörja sig genom arbete

 

Kort och gott, detta är alldeles för lite och alldeles för sent. Möjligen kunde dessa förslag, om de aktualiserats efter valet 2010, varit till någon nytta, men med dagens situation är det verkningslöst och förvandlingen av Sverige till ett än mer mångkulturellt och otryggt samhälle kommer tyvärr att fortsätta. Risken är stor att det till och kommer att accelerera eftersom invandringen är fortsatt stor och inom närmsta åren ska anhöriginvandringen läggas på detta.

Låt oss bena ut vad förslagen, realistiskt sett, betyder:

  • ”På sikt” ska asyl kunna ges bara utanför EU. Detta är ett bra förslag men absolut inget mer än bara rent tyckande och tom retorik och har inget med verkligheten att göra. Sedan många år är det inte flyktingar som kommer utan det är en folkvandring som sker och det kommer att fortsätta. Dörren till EU måste stängas idag, ”på sikt” är helt tandlöst.
  • Idag väntar 10.000-tals människor på asylbesked – som kom till Sverige 2015 (i januari i år var siffran 70.000 som väntade på besked). Att då ens fundera om Sverige kanske kan klara en anstormning på 28.000 asyl per år – som var snittet på hur många som kom innan 2015 är ren galenskap! Lägg till detta anhöriginvandring och ni har ett recept för än mer katastrof. Jag tycker det är helt huvudlöst att inte lösa problemen vi redan har i Sverige, vi behöver verkligen inte fler och mer problem! Ett förslag kunde vara ett ”integrationsindex”, alltså, ta inte in fler om det visar sig att vi inte kan integrera. Med det förslaget skulle i och för sig gränserna för utomeuropeisk bidragsinvandring stängts för 30 år sen men…
  • Att ge TUT är bra men också flera år för sent. Hur tänker sig moderaterna att få ut de som fått TUT när tillståndet går ut? Polisen klarar ju inte idag av att utvisa de som fått avslag på asyl och själva lämnar de inte landet. En orsak till att folk stannar illegalt i Sverige är att det ges incitament att göra det. Både sjukvård och tandvård och skola ges till illegala och på sina håll bidrag. Minns också att moderaterna stod bakom besluten om tillgång till välfärd för illegala.

 

Uppenbarligen har inte heller moderaterna förstått allvaret i situationen och vad vet jag, kanske man inte vågar lägga tillräckligt skarpa förslag eller så vill man inte? Jag vet inte, men en sak är säker, detta är alldeles för lite och alldeles för sent.

/MickeK