Värdegrundsrapport

Läs ”värdegrundsrapporten” på egen risk, inte omöjligt att blodtrycket stiger vartefter du tar dig igenom punkterna…

Cred till ett antal punkter går till Paul Pascalau

 • En förskola polisanmäls för hets mot folkgrupp efter att en Pippi Långstrump-ljudbok innehöll ett visst förbjudet ord. Det är bra att dessa vardagshjältar fokuserar på de stora samtida frågorna i Sverige och inte låter sig distraheras av i-landsproblem
 • Regionspolischef Mitt, Carin Götblad, varnar i ett internt brev för att polisen inte är dimensionerad att hantera dagens utmaningar. Det har vi i och för sig vetat sen minst 2016, men jag ser fram emot nästa brev där hon påpekar att vatten är vått
 • Nästan 1500 barn står i kö för att opereras i Stockholm; ofta har de fått vänta i flera månader. Kom dock ihåg att vår sjukvård aldrig har varit friskare, och att humanismen kräver detta avkall
 • Polisinsatsen för att göra Klarakvarteren i Stockholm tryggare har varit framgångsrik, men kommer snart att upphöra. Ordningsproblemen, där bl.a. nyanlända ensamkommande utpekas som ett moment, kan komma att återvända; men det är ju bara härligt osvenskt
 • I Malmö greps en rånare tre gånger på tre dagar. Catch-and-release är något som annars brukar höra naturreservat till; men Skånes huvudstad närmar ju sig det tillståndet med stormsteg
 • Också i Malmö; under fredagskvällen skedde skottlossning mot en lägenhet på Ramels väg. Om man justerar för värdegrundshumanistiska faktorer så inträffade det dock inte
 • Också under fredagskvällen; i Göteborg kastades sten mot polisen i Biskopsgården. Oroa er inte, ty detta är en anrik tradition från tiden då Älvsborgs fästning belägrades av danskarna
 • Ivar Arpi granskar hur genusvetenskapen fått bli någon sorts akademisk överkyrka på våra universitet och ger oss en skrämmande inblick i de av egen inbillad godhet förblindade feminist-aktivisternas värld. Orwell hade varit stolt… över att inte bo i Sverige
 • En polisman och dennes familj hotades till livet i Lund. Som Eliasson skulle säga; vem vet vilket trauma stackaren bakom hotbrevet gått igenom; det här löses bäst med korvvagnar och armband
 • I Skåne riktas kritik mot att hemlösa svenskar måste betala för sina platser på härbärgen medan romska tiggare får bo gratis. Det som hade varit antiziganism att framföra 2014 är politik 2017… bättre sent än aldrig, men sent likafullt
 • I Kalmar belägrar 50 klanmedlemmar länssjukhuset, en nysvensk och spännande tradition som sprider sig över Sverige
 • Bristen på sjuksköterskor är nu så allvarlig att patienternas liv och hälsa är hotad rapporterar SR, självklart är det för att vi betalar för lite skatt i lågskattelandet Sverige
 • Vi ska vända andra kinden till och inte döma terrorresenärer i efterhand säger Morgan Johansson
 • Malmöungdomar rånades ”med våld”, det är oroväckande, tidigare rån har alltså varit snälla?
 • Assistansberättigande personer är nervösa, de kan bli av med hjälpen. De får nöja sig med att vara priviligerade vita svenskar
 • Två män sköts under lördagskvällen i området Gottsunda i Uppsala. Det här löser vi genom att döpa om ”gärningsman” till ”gärningsperson” så att färre människor känner sig exkluderade; precis som Uppsala gjorde med ordet ”tjänsteman”
 • Handelsminister Ann Linde beskriver de bortresta IS-terroristerna som ”unga svenskar”. Antog hon precis deras kulturella identitet? Det är ju bara en social konstruktion…

 

/MickeK

Moderaterna vill fortfarande erbjuda välfärd till illegala

Moderaterna säger sig ha skärpt sin migrationspolitik och det kan man, vid närmare bedömning, nog ha olika åsikter om. Visserligen har de skärpt retoriken men de visar ändå att de inget förstått när deras migrationspolitiske talesman, Johan Forssell, tycks tro att Sverige fortsatt ska kunna ta emot uppåt 28.000 bidragsinvandrare till Sverige per år, ”bara vi gör rätt saker framåt”…

Thomas Gür konstaterar i SvD att moderaterna fortfarande inte vill avskaffa en lag som de själva initierade i regeringsställning sommaren 2013. Den lag som, i enlighet med överenskommelsen med Miljöpartiet i mars 2011, ger utlänningar som vistas olagligen i Sverige rätt till fri sjuk- och tandvård samt skolgång.

Det är helt obegripligt hur man kan, som Forssell, stå och säga att de som fått avslag ska återvända till sitt hemland, i första hand frivilligt och om det inte fungerar ska det ske med tvångsinsatser – och samtidigt ge incitament till att folk ska stanna och gå under jorden när de får tillgång till vår skattefinansierade välfärd så som skola och hälso- och sjukvård.

Personligen litar jag inte på moderaterna och de talar nu med kluven tunga. Antingen tar man problemen på allvar eller så gör man det inte. Sverige fortsätter att sticka ut och SKL:s rapport från oktober visar att invandring kör kommunernas ekonomi i botten.

Det finns bara ett parti i riksdagen som har förstått allvaret och dessutom har en politik som tar itu med problemen på allvar – och det är Sverigedemokraterna. Att tro att vi ska kunna ta emot uppåt 28.000 bidragsinvandrare per år som läget är och dessutom ge incitament för asylsökande som fått avslag att stanna i Sverige är helt oseriöst och rent vansinnig politik.

Om inte moderaterna och deras kollegor i Alliansen vaknar innan valet 2018 står hoppet till att folket gör det. Jag är skeptisk på båda punkter och tror att diskussionen kommer att se likadan ut till valet 2022.

/MickeK

Sverige fortsätter sticka ut

Varför är svenska politiker så avskärmade från verkligheten vad gäller invandringspolitik, jämfört med sina nordiska kollegor? Frågan är befogad, det har hävdats att Sverige har stängt gränsen, vilket absolut inte är fallet – vi fortsätter sticka ut som ett land som inte förstått allvaret och som ett resultat kommer skatter att behöva höjas kraftigt i Sveriges kommuner för att upprätthålla välfärden vid dagens nivåer (som ju inte är tillfredsställande)

Den 6 september 2015 sade Stefan Löfven i ett tal:

Nu måste vi återigen bestämma vilket Europa vi ska vara. Mitt Europa tar emot människor som flyr från krig, solidariskt och gemensamt. Mitt Europa bygger inte murar, vi hjälps åt när nöden är stor.

Löfven förkunnade den 14 september 2015, via Socialdemokraternas partiorgan Aftonbladet: ”Vi har kontroll på situationen

Bara en månad senare tvärvände regeringen, åtminstone retoriskt, och det framkom tydligt hur inkompetent regeringen (och den så kallade oppositionen, utom SD) hade handlat och argumenterat. Den 23 oktober 2015 presenterade regeringspartierna S och MP en uppgörelse med allianspartierna om ”kraftiga inskränkningar för migrationen”. Mainstream media framställde det som om Sverige stängde gränsen men så var verkligen inte fallet. Även politiker körde med den retoriken och många gick på det.

Ett år senare (12 oktober 2016) skrev Patrik Kronqvist i Expressen om faktumet – som alla med sunt förnuft redan visste – att Sverige inte alls hade stängt gränsen, han konstaterade att flyktingmottagandet fortfarande var högt och att politiker underskattade integrationsproblemen. Det kan man lugnt säga var en understatement, hur många miljarder skattekronor har inte pumpats in i totalt verkningslösa ”integrationsprojekt” under de sista 30-40 åren? Inte ens idag förstår svenska politiker allvaret med detta, Johan Forssell (m), inbillar sig till och med att om ”vi gör rätt saker framåt” så kan situationen bli bättre. Det är faktiskt sanslöst att en så pass högt uppsatt politiker inte har bättre koll än så!

I november 2015 skrev flertal media, bland andra DN, att Sverige anpassade flyktingmottagandet till EU:s lägstanivå. Även Metro skrev om de ”hårdare flyktingreglerna” och ”EU:s miniminivå” (för att nämna två).

I januari 2017 konstaterade Gunnar Sandelin att Sverige, under 2016, beviljat tre gånger så många uppehållstillstånd som övriga Norden tillsammans. Totalt hade över 150.000 uppehållstillstånd beviljats under 2016, jämfört med tidigare ”rekordåret” 2013, med sina 117.000 uppehållstillstånd. Så var det med ”miniminivå” och ”stängda gränser”…

ASYL

 

Sandelin konstaterade vidare:Asylansökningarna har dock minskat till 29.000 under 2016 till följd av restriktivare regelverk, men andelen positiva beslut har istället ökat. I januari fick 38 procent stanna och i december hade den siffran stigit till 72 procent.

Trots allt prat och tomma ord om ”stängd gräns”, ”miniminivåer” och ”tuffare regler” så fortsätter Sverige sticka ut även under 2017 vad gäller asylansökningar. Sydsvenskan skriver att Sverige ”lockar” fler än grannländerna – Sverige har hittills i år tagit emot dubbelt så många asylansökningar som Danmark, Norge och Finland tillsammans.

Det stora inflödet av asylsökare fortsätter alltså – och om trenden håller i sig från 2016, att allt fler får stanna, så lär nästa rapport från SKL visa på än större ”utmaningar” för Sveriges kommuner och landsting.

Frågan är, när vaknar ni som styr landet?

/MickeK