414 dödfödda barn i Sverige ifjol – sjukvården saknar resurser

Under förra året föddes 414 dödfödda barn i Sverige – trots stora medicinska framsteg så har antalet inte minskat på 20 år. Orsaken är resursbrist, vi satsar helt enkelt för lite skattemedel på sjukvården.

Många länder i Europa har lägre dödstal per 1000 födslar, våra nordiska grannländer, Tyskland och Portugal är några exempel.

Orsaken till dödfödda barn är ofta infektioner och många barn skulle kunna räddas om det fanns resurser inom sjukvården.

Se klippet från SVT Rapport 12/11 – 19:30 sändningen:

 

Detta sker alltså i den ”humanitära stormakten” – som regeras av en ”feministisk regering”. Jag ser varken något humanitärt eller feministiskt i dessa siffror. Det är en skam för Sverige att så många kvinnor och familjer tvingas uppleva dödfödda barn – trots ett av världens högsta skattetryck.

Men så här ser det ut allt mer inom välfärden i vårt land, det finns inga resurser, inga pengar. Politikerna lägger allt och lite till på invandring. Ekonomiska migranter prioriteras framför svenska skattebetalare.

/MickeK

Drygt 84% av undersökta asylsökande har ljugit om sin ålder

Rättsmedicinalverket startade verksamheten med medicinska åldersbedömningar i asylärenden i mitten av mars och presenterar nu statistik till och med 31 oktober.

Migrationsverket har från mitten av mars till 31 oktober beställt medicinsk åldersbedöming av 10.009 personer. Rättsmedicinalverket har skickat utlåtanden om ålder på 7858 personer till migrationsverket.

Av de rättsmedicinska utlåtanden som hittills är utfärdade, avser 311 asylsökande av kvinnligt kön och 7 547 asylsökande av manligt kön. En kraftig överrepresentation av män.

Det abnorma antalet unga män som kommit till Sverige är ett problem för landet, det skrev bland annat Göteborgsposten om redan i januari 2016.

Skälen till att överskottet av män är ett problem är att samhällen med ett överskott av män tenderar att utveckla fler våldsbrott, egendomsbrott och brott riktade mot kvinnor – någonting som allt för många kvinnor och tjejer har fått erfara. En medborgarundersökning visar också på en överrepresentation av av utlänningar när det kommer till sexbrott, speciellt då grova sexbrott.

Överskottet av invandrade män är alltså ett stort problem kan vi konstatera. Tillbaka till RMV:s medicinska undersökningar då:

  • Rättsmedicinalverket bedömer att i 6 628 ärenden talar utförd undersökning för att den undersökta är 18 år eller äldre (183 asylsökande av kvinnligt kön och 6 445 av manligt kön).
  • Rättsmedicinalverket bedömer att i 112 ärenden talar utförd undersökning möjligen för att den undersökta är 18 år eller äldre (endast för asylsökande av kvinnligt kön, bland annat på grund av tidigare skelettmognad)
  • Rättsmedicinalverket bedömer att i 1 077 ärenden talar utförd undersökning möjligen för att den undersökta är under 18 år (14 asylsökande av kvinnligt kön och 1 063 asylsökande av manligt kön).
  • I 41 ärenden har någon bedömning av den undersökta personens ålder inte varit möjlig att göra eftersom visdomständer saknats och det inte varit möjligt att göra en magnetkameraundersökning av knäleden (siffrorna kan inte visas fördelade på kön eftersom antalet asylsökande av kvinnligt kön är för litet).

Så av 6628 ärenden av totalt 7857 talar allt för den undersökte har ljugit om sin ålder vid ankomst till Sverige – det motsvarar ca 84,3 procent av alla undersökta och nästan alla är män.

Mer information hittar ni på RMV:s hemsida, där man också redogör för metoderna vid medicinsk åldersbedöming.

/MickeK