BRÅ: Utsatthet för sexualbrott och trakasserier ökar

Andelen som uppger att de utsatts för brott mot enskild person ligger på den högsta nivån sedan mätningarna startade 2006. Det visar resultaten för utsatthet från den Nationella trygghetsundersökningen (NTU).

BRÅ presenterar idag resultaten från NTU (Nationella Trygghets Undersökningen) och det är inga roliga siffror. I NTU har 12.000 personer svarat på frågor om utsatthet för brott och brottsutvecklingen över tid kan studeras utan att vara beroende av att brotten anmälts till polis.

Allt fler människor utsätts för brott:

 • 15,6% av befolkningen i åldern 16-79 år utsattes för under 2016 för ”brott mot enskild person”, dvs; misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägeri eller trakasserier.
 • Föregående år (2015) utsattes 13,3% för ”brott mot enskild person”, så en rejäl ökning har skett sista året
 • Perioden 2005-2014 var utsattheten för dessa brott stabilt (11,3% – 13,1%) men sista två åren syns en ökning
 • Mindre än hälften av brotten i undersökningen polisanmäls. Sexualbrott, trakasserier och hot anmäls i minst utsträckning, medan bostadsinbrott anmäls i störst utsträckning.

Innan du läser vidare, notera att två parallella undersökningar görs: NTU Reguljär (telefonintervjuser) och NTU Lokal (post- och webbenkäter)!

Varför mindre än hälften av brotten som undersökts polisanmäls är oklart, min gissning är att brottsutsatta inte förväntar sig någon hjälp från polisen ändå. Och vi vet ju att polisen idag inte hinner med vardagsbrott, jag skrev om det tidigare på bloggen, när polisen gett upp är det kört.

Bland 45-79-åringar känner nästan 30% en stor oro över brottsligheten i samhället 2016:

ORO

Förtroende för rättsväsendet är i en nedåtgående trend just nu och det förvånar väl knappast någon i och med alla rapporter och nyhetsinslag som haglat sista året / åren:

FÖRTROENDE

Särskilt utsatta för misshandel är unga män (7,1%), de är även mest utsatta för personrån (3,0%). När det gäller sexualbrott så är, inte oväntat, unga kvinnor mest utsatta, hela 14% var utsatta 2016. Samma när det gäller trakasserier, även där är unga kvinnor mest utsatta (11,5%). Sexualbrott och trakasserier är också de brott som polisanmäls i minst utsträckning.

Om man tittar utslaget över år så ser man att många brott har ökat stadigt de sista åren:

UTSATTA

Från tabellen framgår tydligt hur t.ex sexualbrott stadigt ökat sen 2011, är det ett sammanträffande att moderaterna, i samarbete med miljöpartiet, signalerade ett Sverige med ”öppna hjärtan” 2011?

För alla brott ser man ett hopp från 2015 till 2016. Oklart om det har att göra med att fördämningarna helt brast under katastrofåret 2015, då 163.000 människor sökte asyl i Sverige.

Reguljära NTU visar att en större andel kvinnor än män utsätts för brott mot enskild person; 2016 utsattes 16,1 procent av kvinnorna jämfört med 15,2 procent av männen.
I tabellen nedan ser vi tydligt hur kurvan pekar uppåt för alla typer av brott mot enskild person:
KURVA
Studierna visar vidare att det är vanligare att en person som blivit utsatt för brott väljer att anmäla hän delsen till polisen om brottet är allvarligt, om det finns möjlighet att fåersättning från försäkringsbolag eller om det är yrkesrelaterat
Intressant är också att BRÅ konstaterar att den så ofta omtalade anmälningsbenägenheten är lägre om gärningspersonen eller den utsatta personen är ung.
POLISANMÄLT
Reguljära NTU visar att 2,4 procent av befolkningen (16–79 år) uppger att de har utsatts för sexualbrott under 2016, vilket motsvarar cirka 181 000 personer. Det är en ökning  jämfört med 2015, då 1,7 procent uppgav att de hade blivit utsatta. Under perioden 2005–2012 låg sexualbrotten på en relativt stabil nivå kring 1 procent utsatta; därefter har det skett en ökning.
Sexualbrott är en brottstyp där det är relativt vanligt med upprepad utsatthet. Drygt fyra av tio (42 %) uppger att de utsattes för mellan två och nio händelser under 2016, enligt reguljära NTU. Ungefär en tiondel (9 %) utsattes för tio eller fler händelser. Av alla som utsatts för sexualbrott har alltså sammanlagt drygt hälften (51 %) utsatts minst två gånger under 2016.
Både NTU Reguljär och NTU Lokal visar att unga kvinnor är extremt utsattaför sexualbrott. Kvinnor i åldern 16–24 år är enligt NTU Lokal den grupp som är mest utsatt för sexualbrott under 2016 (26,7 %).
REG_LOKAL
Sett till antalet händelser uppgick antalet allvarliga sexualbrott till 190 000 vilket är en tydlig ökning jämfört med 2015, då antalet händelser uppgick till 140 000.

Sexualbrotten har alltså exploderat i antal från 2015 till 2016. Ingenting framkommer om gärningsmännens ursprung men en genomgång av sexualbrottslighet bland män födda i

Sverige och i utlandet, en medborgarundersökning, konstaterades att invandrare är grovt överrepresenterade när det gäller sexualbrott. Undersökningen är baserad på domar mellan åren 2012 – 2017.
I undersökningen, ni kan läsa hela studien här, konstaterades bland annat:
 • Andelen svenska män med två inrikes födda föräldrar dömda för sexualbrott har, i proportion till andra grupper, minskat sedan 2013 och sjunkt kraftigt de senaste två åren
 • Afghaner dömda för sexualbrott har proportionellt ökat kraftigt sedan 2015; 2017 är nästan var tionde dömd sexualbrottsling afghansk
 • Män med utomeuropeisk härkomst begår 84% av grova våldtäkter; svenskar kommer först på fjärde plats i antal dömda individer för det brottet, efter afghaner, irakier och somalier
 • Flest överfallsvåldtäkter räknat i individer begås i turordning av somalier, eritreaner, algerier, irakier och gambier
 • 90% av gruppvåldtäkter begås av män med utomeuropeisk härkomst. Var fjärde våldtäktsman som agerat i grupp är afghan
 • Män med europeisk härkomst begår i högst utsträckning andra former av sexuellt ofredande än tafsning. Fler än tre fjärdedelar av afrikaner dömda för sexuellt ofredande har tafsat

Vad gäller NTU är det viktigt att notera att sexualbrott innefattar ett brett spektrum av brott – allt från lindrigare brott, som blottning, till mycket allvarliga brott, som våldtäkt.

Mer om NTU kan ni läsa på BRÅ:s hemsida.

Hela NTU 2017 kan ni läsa eller ladda ner här.

/MickeK

6 reaktioner på ”BRÅ: Utsatthet för sexualbrott och trakasserier ökar

 1. Pingback: Våldtäkten i Fittja med 20 misstänkta: En man såg alltihop | Micke K - En Röst i Sverige

 2. Vill bidraga med BRÅ statistik över vilka som är överrepresenterade i våldtäkter i Sverige, kopierade BRÅ statistik från 1996 och 2005 som är den senaste statistiken som BRÅ gjort över just detta, regeringen anser ju att inte BRÅ skall göra ny statistik över just vilka är överrepresenterade i våldtäkter.

  Klicka på länken så kommer blogginlägget upp och BRÅ statistik, samt videos, bland annat ett mycket bra anförande om sexualbrott av Richard Jomshof i riksdagen.

  https://ladycobra.wordpress.com/2014/01/23/ensamkommande-flyktingbarn-atalas-for-gruppvaldtakt-infor-publik/

  Gillad av 1 person

 3. Pingback: Politiker måste fråga sig om det är värt att välkomna vissa kulturer till vårt land | Micke K

 4. Pingback: Invandrare & gruppvåldtäkter: svenska tjejer är öppet villebråd | Micke K

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s