Riksrevisionen: konsekvensanalys saknades för migrationspolitiken

Riksrevisionen har granskat konsekvensanalyser som regeringen låtit kommittéväsendet och Regeringskansliet ta fram inför migrationspolitiska propositioner.

Riksrevisionen skriver;Väl underbyggda och tydligt redovisade konsekvensanalyser inför beslut ökarmöjligheterna att välja effektiva handlingsalternativ. De bidrar dessutom tillkontroll över kostnader, effekter och bieffekter

Vidare konstaterar Riksrevisionen att regeringar, både borgerliga och vänsterregeringar, tappat kontrollen över ekonomin, just på grund av att man inför stora beslut, som påverkat både staten och kommunerna, inte gjort konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut. Man har, helt enkelt, stoppad huvudet i sanden och hoppats på det bästa.

Riksrevisionen skriver således;Migrationspolitiken och dess utfall har stor betydelse för många myndigheter, kommuner och enskilda. Statens utgifter på området har ökat under flera år och allt mer överskridit de långsiktiga prognoserna. Riksrevisionen har därför granskat de konsekvensanalyser som regeringen låtit kommittéväsendet och Regeringskansliet ta fram inför 26 migrationspolitiska propositioner mellan åren 2004 och 2015.

Med tanke på hur många som sökt sig till Sverige säger sunda förnuftet att man som politiker, som tar beslut som kommer att påverka landet under lång tid framöver, självklart borde analysera hur såna beslut kan komma att påverka statens och kommunernas finanser. Men likt dårar har de styrande kört på, utan att ens reflektera över statens och kommunernas finanser. Inkompetensen är slående, mycket värre än man någonsin skulle kunnat tro (nu har vi ju facit och kan konstatera att de som styrt landet har varit inkompetenta).

Riksrevisionen konstaterar samma sak;Mot bakgrund av att antalet personer som ansöker om uppehållstillstånd kan variera av många svårförutsägbara skäl framstår det som särskilt viktigt att risker och osäkerheter med förslagen redovisas. Detta sker dock endast i enstaka fall

Som ni ser hör det till undantagen att politikerna faktiskt har tänkt till på vad de håller på med, det är inget mindre än en stor skandal!

Så hur illa har det varit? Riksrevisionen har tittat på lite siffror:

  • Antal asylsökande till Sverige ökade från 23.000 år 2004 till 163.000 år 2015
  • I stort sett hela ökningen skedde efter 2009
  • Under perioden (2004-2015) ökade antal ensamkommande, från 388 år 2004 till 3850 år 2013 och steg snabbt till över 35.000 år 2015
  • Under perioden beviljades 373.000 personer uppehållstillstånd som skyddsbehövande eller anhöriga till skyddsbehövande
  • 2016 minskade antal asylsökande till 28.900 personer (mindre än 1/5 från 2015 men fortfarande stora volymer)
  • I de 24 OECD länderna ökade antal asylsökande under perioden med 250 procent
  • Den stora ökningen kan nästan helt förklaras av ett sammanlagt tiofaldigt antal asylsökande i fem länder – Tyskland, Sverige, Ungern, Italien och Österrike.
  • I övriga 19 OECD länder var antal asylsökande i stort sett oförändrat fram till 2015, det till och med minskade i fem länder

Sverige hör alltså till värstingarna. Per capita är Sverige värst, det är allmänt känt idag. Inte i något annat land har politiker visat sig vara så naiva och inkompetenta som i Sverige vad gäller migrationspolitik.

I några av ”The big five” (Tyskland, Sverige, Ungern, Italien och Österrike) konstaterar Riksrevisionen att ökningen kan förklaras av att de ligger längs stora migrationsrutter, så kallade ”en route-länder”. Dit hör inte Tyskland och definitivt inte Sverige, hit har folk lockats genom signalpolitik.

Kurvan för The Big Five under perioden 2004-2015, antal asyl:

TheBigFive

 

Riksrevisionen delger regeringens redovisning av konsekvenser i 26 migrationspolitiska propositioner 2004-2015. I tabell 1 nedan sammanfattas resultaten avseende redovisning av volym- och kostnadskonsekvenser i propositionerna:

REDOVISNING

I alla rader i tabellen ovan blir summan 26 och det står klart hur kapitalt regeringen har misslyckats i sin konsekvensanalys av invandringsvolymer. Under perioden 2004-2015 så styrde i huvudsak borgerliga regeringar, ingen smickrande läsning detta för Allianspartierna…

Man har grovt underskatta konsekvenserna av de volymer som landet tog emot, till och med att man ansett tagna beslut vara bra för Sverige –  och det vet vi ju, att de styrande har kört med sitt mantra om hur mycket Sverige behövde invandring, hur vår välfärd och pensioner krävde att vi tog emot alla dessa bidragsinvandrare.

Nu är det 2017 och vi sitter där, med Svarte Petter i hand, tack vare en samling oförlåtligt korkade beslut av inkompetenta politiker.

Hela Riksrevisionens granskningsrapport kan ni läsa här.

/MickeK

Just nu rullas en sexskandal upp i Centerpartiet

En man har uteslutits ur CUF, Centerpartiets ungdomsförbund, han har utsatt kvinnor för sexuella trakasserier.

Länge pekades SD ut som det svarta fåret där en kultur härskade där sexbrott mörkades, Aftonbladet skrev bland annat om att hederskulturen var Åkessons ansvar – detta efter ”Hanna Wigh affären”.

Min åsikt är klar, sexbrott är vedervärdigt och de som utsätter andra för det ska straffas och absolut inte representera ett politiskt parti eller väljare. Mannen som anklagas för våldtäkt mot Hanna Wigh står nu inför en förundersökning. Må sanningen komma fram!

Om det är så att SD-mannen är skyldig och om det är så att hans partivänner har vetat om det och skyddat honom är det vedervärdigt!

Andra politiska partier, deras ledare, massmedia och folk på sociala medier frossade länge och väl i SD:s hemska kultur. Nu har smutskastandet svalnat lite grann, självklart beroende på bomben som briserade, de som smutskastat allra värst och samtidigt satt på piedestaler där de utgav sig för att vara antirasister, feminister och godhetens företrädare nu själva åkt dit!

Fredrik Virtanen, Ehsan Fadakar, Oisin Cantwell, som de har spytt galla över SD genom åren! Nu vet varenda en – i alla fall de som hänger på twitter –  vilka hycklande svin dessa ursäkter till män är! De står nu själva i skamvrån, uthängda som sexförbrytare. Man kan tycka vad man vill om att de hängs ut – MSM och diverse godhetsknarkare har inte varit sena att hänga ut människor med ”fel” politisk åsikt de sista åren. Vad tycker jag om detta, att människor hängs ut, att media och folk på sociala medier agerar polis, åklagare och domstol? Givetvis är det inte bra men nivån på debatten har trappats upp (eller ska vi säga ner (i dyngan)?) under åren och det som skett under hösten och sker är ett resultat av det. Antar att vi alla är lika goda kålsupare, men hänger A-sidan ut någon från B-sidan så självklart har man då satt en gräns för vad man själv är beredd att acceptera!

Åter till Centerpartiet. Annie Lööf har inte missat en chans, att offentligt bespotta SD och Åkesson har även i TV fått svara och försvara sig och sitt parti mot grova anklagelser. Oanständig hantering, skrev Annie Lööf i Aftonbladet efter turbulensen inom SD då anklagelser om sexövergrepp kom fram. Hade Annie rätt? Jag vet inte, inte många vet och kanske det aldrig kommer fram? Om hon har rätt i sak är det ”inte ok” (som Löfven skulle sagt).

Just nu rullas Centerpartiets egen sexskandal upp, på twitter gick Linnea Hylén ut med avslöjandet i fredags, att hon är en av de 1319 kvinnliga politiker i upprop mot sexövergrepp:

LINNEA

Twitterranten fortsatte och det framstår som att partiet har haft vetskap om vad som pågått utan att agera. Enligt Linnea Hylén har många tjejer utsatts, hon skriver i en tweet ”För vi är så många som blivit utsatta av honom

Hon går hårt åt sitt eget parti i twitterranten:

CENTERN

Hela ranten kan ni läsa här.

Senare svarade Centerpartiets Partisekreterare Michael Arthursson att mannen har uteslutits:

PARTISEKRETERARE

Detta uppmärksammades också i Expressen i morse vid 7-tiden

Cuf-medlem utesluten efter larm om övergrepp

#Metoo-kampanjen går under tiden vidare och det skulle inte förvåna om vi får ser fler avslöjanden närmsta dagarna och veckorna.

/MickeK