Folkutbytet och islamiseringen – det pågår i allra högsta grad

Att ett folkutbyte pågår går inte att förneka, det finns färsk statistik på det som inte kan pratas bort. Detta är oroväckande nog – än mer oroväckande är att en stor del av folkutbytet betyder många fler muslimer.

Jag skrev en artikel för inte så länge sen (11 november 2017) om det pågående folkutbytet, med SCB och SKL som källor, du kan läsa om det här.

Jag konstaterar i min tidigare artikel attSCB och SKL prognosticerar att befolkningen i åldern 15-74 år som är födda i Sverige eller i övriga Norden minskar med 100.000 personer mellan 2017 och 2025 och deras andel av av totalbefolkningen i åldern 15-74 år minskar med drygt 5 procentenheter. Trots denna minskning ökar totalbefolkningen i åldersgruppen med ca 360.000 personer – till största delen genom flyktinginvandring.

Födda i Norden minskar stort i Sverige på kort tid och ändå ökar befolkningsgruppen med 360.000 personer genom flyktinginvandring netto!

SCB och SKL redovisar inte religionstillhörighet men pewforum.org redovisade den 29 november hur den muslimska delen av Europas befolkning ökar – och detta även om Europa idag skulle stänga sina gränser!

Den estimerade siffran för andelen muslimer av Europas totala befolkning år 2016 är 4,9% – Frankrike och Sverige sticker, inte oväntat, ut med 8,8 respektive 8,1 procent muslimer av den totala befolkningen.

Pewforum har tittat på tre olika scenarion som varierar beroende på hur stor invandring Europa kommer att ha de närmaste decennierna. Man har utgått från en ”baseline” där vi idag inom EU + Norge och Schweiz, i mitten på 2016, hade ca 25,8 miljoner muslimer vilket då utgör runt 4,9% av befolkningen – redan här ser man en ökning från 2010 då muslimerna beräknades uppgå till ca 19,5 miljoner, eller 3,8%, av befolkningen.

För att sammanfatta Pewforums siffror och scenarion:

 • Även om Europa omedelbart skulle stänga sina gränser beräknas muslimernas andel av befolkningen öka från 4,9% till 7,4% till år 2050
 • Det andra scenariot tar i beaktande ett ”medium scenario” där inflödet skulle stoppats halvvägs in i 2016 men att ”tidigare normalt inflöde” skulle fortsätta, då skulle andelen muslimer kunna uppgå till 11,2% av befolkningen år 2050
 • Det tredje scenariot, ett så kallat ”worst-case-scenario”, där inflödet av muslimer skulle fortsätta som under 2014-2016, då skulle vi ha uppemot 14% muslimer av totala befolkningen i Europa

Sverige är som känt ett av värstingländerna när det kommer till invandring och om vi tittar enbart på Sverige (enligt Pewforum) så ser det ut så här:

 • Enligt första scenariot, stängda gränser, antas att andelen muslimer av befolkningen skulle utgöra 11,1% år 2050 (från dagens ca 8,1%)
 • I det andra (enligt mitt tycke mest troliga) scenariot, kommer Sveriges befolkning år 2050 att bestå av 20,5% muslimer
 • I ”worst-case-scenariot” skulle Sverige år 2050 bestå av ca 30,6% muslimer

En källa till osäkerhet i dessa siffror är den stora andelen muslimer som befinner sig i Europa ”in limbo” (inte etablerat vad som händer, en del lär bli kvar, andra återvänder och en del kan deporteras). Om alla (siffran pewforum uppger är en miljon) skulle stanna så skulle ”baseline” för 2016 stiga från 25,8 till 26,8 miljoner muslimer – med påföljande effekt på de tre scenariona.

Under perioden 2010 till mitten på 2016 tog Sverige emot 200.000 flyktingar, varav ca 77% var muslimer, enligt pewforum. Utöver dessa 200.000 kom också 250.000 ”reguljära migranter” till Sverige, varav ca 58% var muslimer – så totalt sett kom över 300.000 muslimer till Sverige sista åren. Och givetvis, Sverige har bara runt 10 miljoner i befolkning så den stora muslimska invandringen har en större inverkan på den religiösa sammansättningen i landet än övriga länder.

I ”medium scenariot”, konstaterar pewforum, skulle antalet muslimer i Sverige tredubblas från ca 810.000 muslimer 2016 till nästan 2,5 miljoner år 2050 och femdubblas i det tredje scenariot – till runt 4,5 miljoner muslimer. Vi skulle alltså ha en befolkning bestående av upp till 30% muslimer.

Vad en större andel muslimer i Sverige skulle innebära har vi redan sett exempel på och det är oroväckande att oavsett hur inflödet av muslimer kommer att se ut i framtiden så kommer andelen muslimer av befolkningen att öka i Sverige.

Jag tänker inte redogöra här för hur islamiseringen påverkar vårt samhälle, det har flera redan gjort, bland annat bloggen Projekt Morpheus skriver utförligt om hur islamisering påverkar Sverige, det kan du läsa om här.

I Frankrike så möter nu islamiseringen motstånd, vilket Mohamed Omar skrev om här.

Slutligen, med scenario tre, så här skulle kartan se ut över Europa, det gör ont att se det lilla landet uppe i norr, som vanligt, utmärka sig i negativ bemärkelse:

MUSLIMER

 

Folkutbytet pågår och med det en ökande islamisering i Europa, värre i Sverige än i andra länder. När ska politikerna vakna och ta detta på allvar?

/MickeK

 

 

 

 

 

Etableringsjobben ska ge rätt till a-kassa och sjukpenning – och kvalificera för permanent uppehållstillstånd

Parterna ställer krav på regeringen inför förhandlingar: Etableringsjobben ska ge rätt till a-kassa och sjukpenning – och kvalificera för permanent uppehållstillstånd

Fack och arbetsgivare jobbar tillsammans för att ge fler gräddfiler till så kallade ”nyanlända” – till skattebetalarnas stora förtret (de som nu vet om det). Parterna har bett om möte med regeringen, helst med statsministern, för att sätta press på tjänstemännen att ”få till en snabb lösning”.

Förslagen från parterna, sätt dig ner innan du läser och sätt inte kaffet i halsen:

 • Etableringsanställning ska ska vara i två år, staten ska stå för en stor del inkomsten (dvs, skattebetalarna ska öppna sin plånbok igen)
 • Staten, just det; skattebetalarna, ska även stå för utbildningen för ”etableringsjobbarna”
 • Etableringsjobben ska vara a-kassegrundande och omfattas av socialförsäkringen. Den som blir sjuk kan ju inte stå utan inkomst utan ska ha rätt till sjukpenning
 • Etableringsanställningarna ska dessutom ge rätt till PUT

Om fack och arbetsgivare får som de vill ska alltså ytterligare vägar öppnas för uppehållstillstånd i Sverige – och detta med kraftigt ekonomiskt stöd från staten, det vill säga skattebetalarna.

Om du har hämtat dig från chocken (?) av det du redan läst, här några punkter till att ta in, så här ska etableringsanställningarna fungera:

 • Visstidsanställning på heltid upp till två år
 • Anställd får 8000 i lön av arbetsgivare, resten står skattebetalarna för
 • Den som nyss fått uppehållstillstånd får gå på SFI utan löneavdrag
 • Arbetslöshetsförsäkring, sjuk- och föräldraförsäkring ska ingå
 • En månads uppsägningstid (bra för arbetsgivarna som när tiden löpt ut kan sparka ut den anställde för att ta in nästa bidragsanställda person)

Enligt uppgift har arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (s) ”väldigt svårt att se att etableringsjobb skulle ge rätt till uppehållstillstånd”. Men socialdemokraterna har ju vikt ner sig förut, så det återstår att se vad som händer. Känt är ju att när miljöpartiet sätter sig på tvären och ställer krav så kan både moderater och socialdemokrater vika ner sig.

Oavsett om förslaget går igenom eller inte, delvis eller i sin helhet, så står det klart att det svenska folket som öppnat både hjärtan, plånböcker och försenad pension, kommer att tvingas öppna sina plånböcker lite till, i form av högre och fler skatter.

På något sätt måste asylkaoset som Europas mest naiva politiker orsakat redas upp – och det kommer att kosta enormt mycket i form av högre skatter, sämre välfärd och ett otryggt samhälle – vi är ju redan där men det kommer att bli värre.

/MickeK