Sveriges rekordhöjer flyktingkvoten för 2018

Mitt i asylkaoset, där människor inte har tillgång till bostäder och där välfärden redan går på knäna rekordhöjer migrationsverket flyktingkvoten – från 3400 till 5000 flyktingar

2017 års flyktingkvot med 3 400 platser var den största sedan Balkankrigen på 90-talet. 2016 och många år innan dess omfattade kvoten 1 800–1 900 platser. Riksdagen fattade det formella beslutet om att 2018 års flyktingkvot ska omfatta 5 000 personer när den behandlade budgetpropositionen.

Samtidigt visar migrationsverkets prognos att mellan 19-33 000 asylsökande beräknas komma till Sverige under 2018. Så kallade anknytningsärenden (anhöriga) beräknas bli 47 000 personer.

Redan tidigare har Riksrevisionen konstaterat att politikerna saknat konsekvensanalys för migrationspolitiken, vi kan konstatera att de pratat för döva öron då riksdagens politiker fortsätter förstöra Sverige så gott de kan.

Riksrevisionen: konsekvensanalys saknades för migrationspolitiken

Inte heller tar riksdagens politiker någon som helst hänsyn till SKL:s rapport som visar att invandringen kör kommunernas och landstingens ekonomi i botten:

SKL: Invandring kör kommunernas och landstingens ekonomi i botten

Jag saknar ord för den fullständiga inkompetens rikspolitikerna visat sig besitta. Oavsett alla varningslampor som blinkar så fortsätter de på inslaget spår.

Svenska folket får öppna både hjärtan, plånböcker och spargrisar – antingen är man nöjd med detta eller så röstar man bort de politiker som försatt oss i den här situationen i valet 2018.

/MickeK