Asylkrisen är inte över – den förvärras för varje vecka

Asylkrisen är inte över, tvärtom, den är på väg att förvärras! Trots allt prat om stängda gränser, ”EU:S miniminivå” och ”ordning och reda”, Sverige har fortfarande ett stort intag av asylsökande.

Fortfarande är 80.000 personer (!) inskrivna i migrationsverkets mottagningssystem. Det motsvarar ungefär tre normalår vad gäller mottagande av asylsökande till Sverige under 2000-talet. De som inte får PUT kan se fram emot omhändertagande och bidragsförsörjning ändå, det har miljöpartiet sett till i och med ”gymnasielagen” – och nyligen rapporterade gränspolisen att det bara är för de som fått utvisningsbeslut att söka till gymnasiet, mer än så krävs inte så kan de inte utvisas.

80.000 personer är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem:
MIGVERKET_80K_BOENDE

Samtidigt har vi en fortsatt stor asylinvandringSverige ligger i EU-toppen (förstås…) och migrationsverkets siffror för november visar på fortsatt stora volymer av asylsökande och så kallad anhöriginvandring – ca 59.000 har fått uppehållstillstånd i Sverige (fram till november) under 2017.

Nästan hälften av alla de asylsökare som kom till Sverige under asylvågen hösten 2015 får stanna. Det visar siffror som SVT låtit Migrationsverket ta fram. Enligt siffror som Migrationsverket tagit fram åt SVT väntar drygt 18 procent (24.561) av de asylsökande som kom hösten 2015 fortfarande på besked.

I en artikel i Samnytt från oktober konstaterades att 99,8% får förlängda uppehållstillstånd, trots löften om ”hårdare regler”. Den tillfälliga lagen som infördes 20 juli 2016 innebar att asylsökande som bedöms ha behov av skydd i regel får tidsbegränsade tillstånd. Nu visar det sig att i princip alla får förlängda sådana om de ansöker.

Som om allt detta inte vore nog så har riksdagen beslutat att rekordhöja flyktingkvoten för 2018 – och utöver kvoten räknar migrationsverket med att, i runda tal, uppåt 70-80.000 asylsökande + anhöriginvandring kommer till Sverige under 2018.

Med dessa fakta tillgängliga – och med vetskapen om att det redan nu inte finns bostäder, skola, sjukvård och så vidare – så förstår var och en att asylkrisen hela tiden förvärras – vi går mot en katastrof.

/MickeK