Asylsökande och uppehållstillstånd 2017 – asylkaoset förvärras

Under 2017 fick totalt 135.459 personer uppehållstillstånd i Sverige. Samtidigt sökte 25.666 personer asyl i Sverige under året. Den första januari 2018 fanns 76.640 personer i mottagningssystemet varav 64.602 som väntar på ett första beslut om UT

Sverige sticker fortfarande ut jämfört med andra länder i Europa, gränsen står öppen och asylkaoset förvärras fortfarande för varje vecka som går.

Migrationsverkets statistik för 2017:
mig2017

 

Beviljade uppehållstillstånd under 2017:

 • Asyl
  • Kvotflyktingar: 4.846
  • Konventionsflyktingar: 15.359
  • Alternativt skyddsbehövande: 13.771
  • Särskilt och synnerligen ömmande omständigheter: 1.091
  • Verkställighetshinder: 513
  • Övrigt: 882
 • Anknytning
  • Anhöriga flykting/asyl: 19.123
  • Anhöriga, övriga: 18.989
  • Barn födda i Sverige till föräldrar med PUT: 9.850
  • Adoption: 83

Fullständig tabell: Migrationsverket beviljade UT 2017

Om vi jämför Sverige med övriga Norden ser vi att Sverige fortfarande sticker ut – och det rejält. Övriga Norden tar tillsammans bara emot en fjärdedel asylsökande jämfört med vad vi gör. Det är en siffra som förmodligen kommer att fördubblas med den påföljande anhöriginvandringen.

Beviljade asylansökningar/uppehållstillstånd för asylsökande i Norden 2017:

migNorden

Migrationsverkets prognos från oktober – för åren 2017 till 2021 – visar på fortsatt stort inflöde av asyl till Sverige. Man konstaterar att sen förra prognosen (juli 2017) har antalet personer som söker asyl i Sverige legat runt 400 till 600 sökande per vecka. Denna siffra exkluderar omplaceringar från Grekland och Italien samt kvotflyktingar.

Prognosen för asylsökande:

 • 2018 beräknas 19.000 till 33.000
 • 2019 till 2021 antas 20.000 till 46.000 per år
  • Planeringsantagande (viktat): 30.000 för 2019 och 33.000 för 2020 och 2021 per år

Prognosen för asyl totalt för 2018-2021 är 80.000 till runt 180.000. Migrationsverket reserverar sig för att åren 2019-2021 är mycket osäkra då vi har val i september 2018.

Anknytningsärenden (anhöriginvandring):

 • 2018 beräknas 47.000 till 51.000
 • 2019 till 2021 beräknas runt 40.000 per år

Anhöringinvandring totalt för 2018-2021 beräknas alltså till ca 220.000

För kommunernas del räknade migrationsverket i oktober med att de får ta emot 72.000 nyanlända under 2017 och runt 50.000 under 2018. För 2019-2021 prognosticerar migrationsverket ca 30.000 nyanlända per år till kommunerna. Fortsatt stort tryck på kommunerna som redan har det tufft alltså. SKL varnade i sin ekonomiska rapport i oktober, att om inga åtgärder vidtas uppstår ett gap mellan intäkter och kostnader på 59 miljarder år 2021.

Det ser ut som att vi Sverige har att se ”fram” emot fortsatt stort ”utanförskap”, fler och större ”utanförskapsområden” och därmed fortsatt växande grov kriminalitet med en polis som inte är dimensionerad för den här utvecklingen.

Valet i september blir ett ödesval, om inte politiker och väljare vaknar nu och inser allvaret – och gör någonting åt det – går Sverige mot en katastrof.

/MickeK

 

Källor:

Migrationsverket.se
Migrationsverket, statistik
Migrationsverket, beviljade UT
Migrationsverket, prognos 2017-2021