Göteborg: Färre niondeklassare klarar kunskapskraven – nyanlända drar ner resultaten

Göteborgs niondeklassare gör allt sämre resultat. Andelen elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen minskar. Av Sveriges kommuner ligger just nu Göteborgs kommunala skolor i bottenskiktet i ny ranking av SKL.

Av Sveriges 290 kommuner ligger Göteborgs kommunala skolor på plats 238 i SKL:s ranking. År 2016 låg man på 212 plats – man tappar alltså mot övrig landet. Detta rapporterar Göteborgsposten om.

Även de fristående skolorna i Göteborg tappar i ranking, även om fler elever där klarar målen – 80% av eleverna klarade kunskapskraven 2017, ner med tre procent från året innan.

Orsak till de kommunala skolornas stora tapp är det stora mottagandet av nyanlända till Sverige och Göteborg – där de kommunala skolorna tar emot fler nyanlända elever, det menar skolkummanlrådet Karin Pleijel.

Är man asylsökande eller har varit väldigt kort tid i Sverige så är det svårare att klara alla ämnen. Det är alltid en faktor som spelar roll. Vi vet att de kommunala skolorna har många fler elever med asylbakgrund och att de fristående har generellt mycket färre, säger Karin Pleijer och fortsätter:

Dessutom är andelen föräldrar som har högre utbildning större hos de barn som går på friskolorna, vilket också är en förklaring till att resultaten skiljer sig åt.

I Göteborgs kommunala skolor klarade bara 62 procent av eleverna kunskapsmålen i alla ämnen 2017 Bild: Pontus Lundahl/TT
GBGskola

Detta är en i mängden av konsekvenser av en invandringspolitik utan konsekvenstänk. Nu är det valår och allt fler politiker, från alla partier, har nu en mer eller mindre SD-liknande retorik vad gäller invandringspolitik. Frågan är hur trovärdigt det är, retoriken må skilja men politiken är densamma, fortsatt stor asylinvandring vilket gör att problemen inte kommer att försvinna inom överskådlig framtid.

Mer fakta om invandringen 2017 och prognos för 2018-2021 kan ni läsa här:

Asylsökande och uppehållstillstånd 2017 – asylkaoset förvärras

Med den här utvecklingen lär ”enkla jobb” behövas i mängder. Frågan är vilka ”enkla jobb” politiker menar att ska få alla nyanlända i arbete?

/MickeK