SD går till val på en nollvision för asylinvandring och tuffare kriminalpolitik

SD-ledaren Jimmie Åkesson räds inte konkurrens från S och M på partiets traditionella profilområden. När andra partier möter SD på deras planhalva är inte svaret från SD att skrika högre.

Jimmie Åkesson är tydlig: SD ska hålla huvudet kallt och presentera väl genomtänkta förslag. Han presenterade partistyrelsens förslag till valplattform i Örebro på torsdagen och bland de fyra fokusområden finns SD:s traditionella profilfrågor migration samt lag och rätt.

Jimmie Åkesson presenterade partistyrelsen förslag till valplattform
JIMMIE

Även om om moderaterna på senare tid har profilerat sig hårt för en ”stram” migrationspolitik så säger Åkesson att skillnaden mellan SD och M fortfarande är stor:

Skillnaden är mellan 50-60.000 asyl- och anhöriginvandrare per år

Han hänvisar till uttalanden från M-företrädare om vad som är rimliga nivåer och jämför med SD:s nollvision när det gäller asyl- och anhöriginvandring.

I valplattformen står att Sverige bara ska ta emot asylsökande från våra grannländer och ”stoppa allt asylmottagande så länge Sveriges närområde är säkert”.

Åkesson pekar också på att partiet ska satsa på en återvändarpolitik som ska se till att utlänningar som begår brott utvisas, att personer som befinner sig illegalt här lämnar landet och att invandrare som inte trivs ska uppmuntras att återvända till exempel genom återvändarbidrag.

När det gäller hårdare tag mot brottsligheten vill SD använda samma metoder som knäckte maffian i USA – det handlar om att kriminalisera delaktighet i brottorganisationer och att ge polisen ökade befogenheter och ny brottsbekämpningsmetoder.

Ett annat fokusområde för SD är förstås integrationen, som man kallar för sammanhållningspolitik. Helt enkelt ska de som kommer till vårt land anpassa sig, ta seden dit de kommer.

Jimmie Åkesson konstaterar att SD:s fyra fokusområden, migration, integration, lag och rätt samt vård, stämmer väl överens med väljarnas prioriteringar i opinionsmätningar. SD har lyft vårdpolitiken sen valet 2014, till exempel vill man skärpa vårdgarantin för specialistvård till 30 dagar.  SD-ledaren oroas över att vårdköerna fortsätter att öka och det finns inget som tyder på att de ska minska.

Några förslag i SD:s valplattform

 • VÅRD
  • Skärpt vårdgaranti – specialistvård inom 30 dagar
  • Avskaffa den ”i praktiken” kostnadsfria sjuk- och tandvården för personer som befinner sig illegalt i Sverige
  • Bibehållen lön för sjuksköterskor som specialistutbildar sig
  • Inför en vårdplatsgaranti
  • Inför rätt för patienter att välja vårdgivare i hela landet
  • Inrätta säkerhetsklassade vårdplatser för våldsamma patienter
 • MIGRATION
  • Ta endast emot asylsökande från Sveriges grannländer
  • Stoppa allt asylmottagande så länge Sveriges närområde är säkert
  • Skärpta krav för medborgarskap, inklusive språk- och samhällskunskapstest
  • Öka polisens resurser för att eftersöka de som befinner sig illegalt i landet
  • Utöka antalet förvarsplatser
  • Skärp försörjningskrav för anhöriginvandring och kontrollera släktskap
 • LAG OCH RÄTT
  • Inför breda straffskärpningar och höj minimistraff för grova och upprepade brott
  • Obligatorisk utvisning av grovt kriminella utlänningar
  • Möjlighet att återkalla medborgarskap vid terrorbrott
  • Inför riktiga livstidsstraff
  • Utred möjlighet till utökad polisarrest för personer som stör ordningen och är aggressiva mot polisen
 • SAMMANHÅLLNING (INTEGRATION)
  • Inför särskilda förberedelseskolor för nyanlända elever
  • Medborgarskap ska ha betydelse för tillgång till välfärdssystemet
  • Inför en medborgarplikt där alla, utöver värn- och civilplikt förväntas delta i samhällsnyttiga uppgifter
 • ÖVRIGT
  • Inför avdragsgillt bosparande
  • Inför nytt engångsbidrag för förstföderskor
  • Ge äldre snabbspår på akuten
  • Höj bostadstillägg och garantipensioner
  • Avskaffa ”pensionärsskatten”
  • Avskaffa ”ineffektiva arbetsmarknadsåtgärder” och satsa på bland annat småföretag och sänkt arbetsgivaravgift
  • Inför ny avdragsgill sparform för bosparande
  • Inför ”jourklasser” för elever med behov av extra stöd
  • Inför ”pliktskola”, en särskild skola för elever som begår allvarliga övergrepp i skolmiljö
  • Försvarsbudgeten ska på sikt motsvara 2,5 procent av BNP

Källa: SD:s valplattform

/MickeK

Mads Fuglede, danska Venstre: Danmark ska inte sluta som Sverige

Mads Fuglede, Venstre i Danmark, kommenterade i kvällens Aktuellt hur Danmark ser på asyl- och integrationsproblem och vad man tänker göra åt det.

Mads Fuglede sade det rakt ut: Målsättningen är att Danmark inte ska sluta som Sverige

 
Danska politiker är överens, man vill inte sluta som Sverige, landet ska inte, som Sverige, bli mer som Mellanöstern, det ska förbli danskt.

Till skillnad mot svenska politiker tycks de danska gjort en konsekvensanalys av utomeuropeisk, icke västlig invandring. Det är klokt och man önskar att Sverige hade gjort detsamma.

/MickeK

Göteborg: Åtta pojkar knivrånade under fyra dygn – gärningsmännen dömda

Tre minderåriga killar döms till ungdomsvård och till att – med sina föräldrar – betala skadestånd till de rånade pojkarna. Inom loppet av fyra dygn knivrånade de åtta pojkar på olika platser i Göteborg

Under sensommaren 2017 slog de tre gärningsmännen till mot väldigt unga offer som ofta befunnit sig numerärt underläge. Den yngsta som rånades var är 2003 enligt Göteborgsposten.

Det har varit fråga om hänsynslösa gärningar med utdragna händelseförlopp som pågått mellan 30 minuter och två timmar. Straffvärdet är högt och uppgår, enligt tingsrättens bedömning, till fängelse i fyra år. Men eftersom gärningsmännen inte är fyllda 21 år slipper de undan med tio månaders sluten ungdomsvård för en 17-åring, ungdomstjänst i 150 timmar och ungdomsvård för en 16-åring samt fortsatt behandling på ett Sis-hem i Bohuslän för en 15-åring.

De drabbade pojkarna får sammanlagt 155.000 kronor i ersättning för kränkning, sveda och värk – av den summan ska föräldrarna garantera drygt 70.000 kronor.

Bankomat på Markmyntsgatan i Göteborg där ett offer tvingades ta ut pengar Bild: Polisen
BANKOMAT

De tre ynglingarna har tillsammans och i samförstånd utfört följande dåd:

 • 30 augusti blev en 16-åring nedslagen och sparkad i ansiktet, hotat med ett stickvapen och plockad på sin mobiltelefon. Offret fick bland annat en käkfraktur
 • 2 september råkade fyra tonåringar illa ut nära en skola i Särö. Gärningsmännen brukade våld mot två av dem och försvann med telefoner, jackor, kontanter, armband och en klocka
 • 3 september attackerades två unga i Högsbo, en fick skador i ansiktet och båda rånades på sina mobiler. Även jacka, tröja, guldring och halsband rånades de på
 • 3 september blev en pojke i Torslanda rånad, han fick hjärnskakning då gärningsmännen använt knytnävar och en flaska när de misshandlade honom

Vid alla tillfällen hotades offren med kniv. De tre åtalade greps lyckligtvis efter två veckors spaning.

Bland bevisningen ingick gods som beslagtagits vid husrannsakan och som tillhört offren. Det finns även fotografier som visar att de dömda haft föremål på sig som stulits av offren.

De tre ungdomarna nekade till brott.

I GP:s artikel anges inte gärningsmännens ursprung – var och en kan givetvis dra sina egna slutsatser av det..

/MickeK