Ungdomsgäng skrämmer boende och butikspersonal vid Länsmanstorget i Biskopsgården i Göteborg

30-40 svartklädda invandrarungdomar skrämmer boende och butikspersonal vid Länsmanstorget i Biskopsgården i Göteborg. Kommunen och polisen har satt in extra resurser för att lugna situationen.

Folk vågar inte handla här längre, säger en ung kvinna till Göteborgsposten. Göteborgs kommun, näringsidkare och boende bekräftar alla bilden för GP – 30-40 svartklädda tonåringar och vuxna unga män skrämmer varje kväll både boende och butikspersonal, genom att samlas i entrén till ICA-butiken vid Länsmanstorget.

Nattvandrare och fältsekreterare mobiliseras för att skapa trygghet Bild: Robin Aron / GP
Länsman

När Göteborgsposten besöker platsen drar de flesta iväg men då och då passerar mindre klungor med ungdomar, en del av dem hälsar men de allra flesta är desto mindre trevliga enligt GP:s reporter.

Dra härifrån. Jag lovar, jag kommer att döda er, säger en ung man till GP.

Ni är inte välkomna här, säger en annan maskerad man samtidigt som han pratar med någon i telefon.

Man förstår av texten i GP att de här invandrarna skyddar sitt revir, sitt område. Inga svennar ska få komma in och styra, det här är deras område. Polisen är självklart inte heller välkommen, det behöver jag knappast skriva?

Den senaste veckan, under sportlovet i Göteborg, har det varit som värst enligt GP-reportaget. Näringsidkare säger dock till GP att det pågått i flera månader. De är rädda för invandrarungdomarna och vågar inte ställa upp med namn och bild i reportaget.

– De brukar stå 30-40 stycken precis utanför matbutiken. Medan resten står nere i garaget och röker marijuana. Det är extremt obehaglig stämning. Och det har eskalerat väldigt de senaste månaderna. Man blir förbannad över att det kan vara så här i Göteborg i dag, säger en person.

– Folk som ska hit och handla tycker det känns jätteobekvämt. Häromkvällen var det killar som slogs. För oss som jobbar känns det väldigt jobbigt, säger en annan person som jobbar i närheten.

I garaget under torget står många ungdomar och röker marijuana. En ordningsvakt som regelbundet patrullerar området syns på bilden
Länsman2

Ungdomarna har även stulit i butikerna men ingen vågar säga till fast de ser vad som händer – de är rädda för den stora folkhopen.

Säger du till blir de arga och skriker rasist. Du vågar inte gå ut i den folkhopen för att en person snattat för femtio kronor då, säger en person till GP.

Det framgår av reportaget att polisen gjort insatser kring de andra torgen i Biskopsgården. Man har det senaste året satsat extra på att bekämpa den öppna drogförsäljningen vid framför allt Vårväderstorget och Friskväderstorget. Av den anledningen har problemet / ungdomarna flyttat på sig.Bland de boende är vissa kritiska mot att Biskopsgårdens fritidsgård Vårvinden bara riktar sig till ungdomar i årskurs 6-9.

Problemet blir att alla yngre och äldre samlas vid Länsmanstorget istället. Det finns inga samlingsplatser. Och det här vet kommunen. Jag blir så trött på detta, säger en person som själv är kommunanställd till GP.

Västra Hisingens stadsdelsförvaltning har satt in extra resurser veckan ut men man säger till GP att mycket ansvar vilar på föräldrarna.

Polisen vittnar bland annat om en situation där ibland så unga som 11-12 åriga barn hamnar i samröre med 20-åringar, där en del har sysslat med olika typer av gängkriminalitet och drogförsäljning.

Polisen vill undvika att fler unga dras in i den kriminella verksamheten och därför jobbar de väldigt mycket med att röra sig bland annat Friskväderstorget. Men, säger Daniel Neck som är kommunpolis, ”killarna försvinner ju inte för att vi är där, de förflyttar sig till andra platser”.

De här problemen läser man oftare om runt om i Sverige, inte bara storstadsområdena är utsatta, det sprider sig över landet i takt med att fler utomeuropeiska, icke västliga, invandrare bosätter sig på olika orter i Sverige.

Hur förstört ska Sverige få bli innan politiker erkänner hur förbannat dumt de har handlat? Nu krävs asylstopp, stopp för anhöriginvandring och återvandring en masse. Hoppet står till Sverigedemokraterna, men vaknar tillräckligt många väljare i tid?

/MickeK

62 miljarder saknas till skola, vård och omsorg

De som tar makten efter valet i september möter en tuff verklighet – det saknas 62 miljarder till skola, vård och omsorg. Det kommer att synas extra tydligt i kommunerna.

I höstas (22 oktober) skrev jag om hur SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) varnade för att invandring kör kommunernas och landstingens ekonomi i botten. Man varnade i sin rapport för att ett gap mellan intäkter och kostnader på 59 miljarder skulle uppstå till 2021.

Nu konstaterar SKL att om det fortsätter som hittills kommer 62 miljarder att saknas till mandatperiodens slut 2022 – och det är bara för kommuner och landsting som precis klarar att hålla näsan över vattenytan. För att nå en sund ekonomi saknas hela 80 miljarder – och det vid en balanserad normal konjunktur.

Mörka moln över välfärdens finansiering
SKL

Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) konstaterar:

Vi kan inte fortsätta som idag, så är det. Då ökar gapet mellan intäkter och kostnader med ungefär 20 miljarder per år.

Jämfört med 1990-talets stålbad är utmaningarna (är du också trött på det ordet?) större nu, demografin ser betydligt tuffare ut än den gjorde då, säger Wallenskog

SKL har länge ökat resurser till välfärden eftersom folk frågat efter mer och bättre välfärd. Det har man klarat med höjda skatteuttag och ökade statsbidrag. Kostnaderna har stigit med i genomsnitt 1% per år.

Nuvarande och kommande underskott kan lösas enkelt, rent matematiskt; det är bara att höja skatten med 1:95 kronor i kommunerna och 0:85 kronor i landstingen så är det löst – men i praktiken är det omöjligt – förslag om skattestopp eller ekonomiska straff för skattehöjande kommuner är redan ute på banan.

I artikeln från Dagens Samhälle nämns inte med ett ord om invandringens påverkan på kommunernas ekonomi.

Riksrevisionen konstaterade i höstas att den nuvarande socialdemokratiska och den förra Alliansregeringen helt saknade konsekvensanalys för sin migrationspolitik – nu ser vi konsekvenserna; högre skatter men sämre välfärd och ett mycket otryggare samhälle.

Redovisning av konsekvenser i 26 migrationspolitiska propositioner 2004-2015. I tabell 1 nedan sammanfattas resutlaten avseende redovisning av volym-  och kostnadskonsekvenser i propositionerna:

SKL

Av tabellen framgår tydligt hur regeringar från 2004-2015 fullständigt misslyckat, eller ignorerat, konsekvenser av förd migrationspolitik. Nu vill de ha din röst i höst igen…

Ekonomi är en sak men det som förmodligen upplevs av många som än värre är att leva ett liv i otrygghet – och det är konsekvensen för många i Sverige idag, inte minst kvinnor, som drabbats hårt av den enormt oansvariga massinvadringen från vilt främmande kulturer.

Statistik från BRÅ visar att sexualbrott, våldtäkter, skjutningar och mord i Sverige ökade katastrofalt under 2017, mer om det kan ni läsa här:

BRÅ statistik 2017

Sverigedemokraterna går till val på en nollvision för asyl och fokus på återvandring, det är bra och ett måste om kommunerna ska ha en chans att återhämta sig. SD vill också se skärpt försörjningskrav för anhöriginvandring samt kontrollera släktskap – också det ett måste.

Andra partier tycks tro att vi kan fortsätta med en ”normal” asylinvandring, SKL:s siffror visar att de inte har förstått någonting.

/MickeK