Regeringen satsar 120 miljoner per år till bostadslösa ”ensamkommande” och illegala

120 miljoner per år, under tre år, satsar regeringen på bostadslösa ”ensamkommande”. Den vansinniga politiken fortsätter, med ena handen skickas asylsökande ut ur landet, med den andra erbjuds de bostad om de stannar illegalt

Pengarna ska gå till organisationer som Röda korset, Rädda barnen och Stadsmissionen. Bidraget är till för personer som blivit av med sin rätt till boende, exempelvis på grund av utvisningsbeslut. Eller personer som inte kan utvisas på grund av verkställighetshinder. Pengarna ska bland annat gå till att ge hemlösa unga ett härbärge för natten.

2016 beslutade regeringen att personer med asylavslag förlorade rätten till bostad och ersättning. Vi vet att många trots detta stannat illegalt i landet och kommuner har betalat ut socialbidrag till illegala, bland annat Malmö och Stockholm.

Regeringen har tidigare aviserat att de som ljugit om sin ålder ska få en chans att stanna i Sverige – om de vill studera. Bara att lämna in ansökan alltså så får de stanna i landet.

Nu kommer nästa huvudlösa beslut från regeringen – så kallade ”ensamkommande” och illegala som vägrar lämna landet, trots utvisningsbeslut, ska nu kunna få tak över huvudet ändå – regeringen satsar 120 miljoner per år i tre år uppger DN (alternativ länk till Aftonbladet).

Ensamkommande / illegala – utan rätt till boende – får 120 miljoner i året för boende Foto: Nicklas Thegerström / DN
ENSAMKOMMANDE

Tänk om landets styrande brydde sig hälften så mycket om landets egna befolkning som man gör om illegala, men det gör man nu inte och politikerföraktet lär inte minska.

/MickeK

Johan Forssell (m) svarar på mina frågor om Sveriges ödesfråga – invandringen

Jag ställde fyra frågor till moderata företrädare och fick svar från Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson för moderaterna. Jag vill kort redogöra för var moderaterna står här.

Sverigedemokraterna har tidigare redogjort för sin syn på ödesfrågan för Sverige – asyl- och anhöriginvandringen, man vill ha totalstopp på asylinvandring, försörjningskrav på anhöriginvandring och stort fokus på återvandring.

De fyra frågorna jag ställde här och sen pingade moderata företrädare på twitter har fått svar, av Johan Forssell.

Fråga 1: Asyltaket, hur många tycker ni Sverige kan ta in fortsättningsvis, eller ska vi ha nollgräns?

Moderaterna binder sig inte vid någon siffra, varken 0, 10, 20 eller 30.000 asyl per år.

Beskedet är att vi vill se en skärpt migpol och en lägre nivå på asylmottagandet, säger Johan Forssell på twitter.

Fråga 2: Anhöriginvandringen, ska de som fått PUT ha fullständigt försörjningsansvar? Måste de ha ett arbete?

Försörjningskravet för anhöriginvandring behöver skärpas ordentligt. Både avseende nivå på inkomst och tidsperiod, svarade Johan Forssell.

Fråga 3: Hur ställer sig moderaterna till återvandring?

Att återvända till sitt hemland är ett individuellt beslut. Vi har inga förslag om att öka bidragsdelen, svarade Johan Forssell.

Fråga 4: Hur ska ni få igenom er politik i samarbete med Alliansen?

På denna fråga svarade inte Johan Forssell direkt, men han skrev, citat:

Vi samarbetar och har nyligen sträckt ut en hand till S för att få en långsiktig migrationspolitik som håller över tid utan tvära kast. En återgång till tidigare migpol är oerealistiskt för oss moderater.

Han skrev vidare: ”Jag själv, liksom bl a Ulf, har flera gånger sagt att asylinvanderingen behöver ytterligare minskas framöver. Men ett exakt antal är svårt att säga. Styrs av integrationen.

Johan Forssell (m) svarade på frågor om ödesfrågan för Sverige
JFORSSELL

Som jag tolkar svaren från moderaterna så tycks de mena att Sverige fortsatt kan ta emot och försörja asylinvandrare, däremot kan de inte sätta någon gräns för vad vi klarar. Jag tycker personligen att det är oroväckande att inte moderaterna har gjort den analysen – som SD har gjort.

Jan Ericsson, moderat riksdagsman från Sjuhärad, anser däremot att vi bör gå ”ner mot noll”, jag citerar från en av Jans tweets:

Jag tror det är på tok för mycket det närmaste åren och anser att vi bör gå ned mot noll i åtminstone 2-3 år.

Men det är alltså inte partiets officiella ståndpunkt. Jan Ericsson och Hanif Bali må vara bra med sunda åsikter, men deras åsikter stämmer inte alltid överens med partiet – och frågan kvarstår, vilken politik gäller när M ska samarbeta med C och L (eller över blockgränsen).

Min analys är klar, långt innan flyktingkrisen, Sverige måste stänga gränsen för bidragsinvandring, stoppa anhöriginvandring och få fart på återvandringen. Det är dags att ta tag i de enorma problem vi redan har i landet, till en följd av allt för stor invandring under decennier – allt annat är tjänstefel. Vi behöver inte mer problem.

/MickeK

Var står egentligen moderaterna i Sveriges ödesfråga – asylinvandringen?

Moderaterna har skärpt sin migrationspolitik säger de. Frågan är bara hur mycket och jämfört med vad och när? Var är moderaternas tak för hur många Sverige kan fortsätta ta emot?

Moderaternas migrationspolitisk talesperson, Johan Forssell, har sagt att tidigare genomsnitt, innan flyktingkrisen, var 28.000 personer om året. Han har också sagt att det måste vara ett mindre antal människor som kommer de kommande åren, men han vill inte säga om det ska vara 20.000 eller 30.000 (GP 13 oktober 2017)

Till Aftonbladet (15 oktober 2017) sade Johan Forssell, citat:

Tioårssnittet innan flyktingkrisen var ungefär 28 000 asylsökande per år. Mot bakgrund av att Sverige tagit emot 300 000 människor så ser jag det som väldigt svårt att vi skulle gå över de tidigare nivåerna.

Så vad menar Forssell med ”gå över de tidigare nivåerna”. Han kan inte mena annat än 28.000 per år.

Man ska komma ihåg att till asylinvandring kommer sen också anhöriginvandring – där har moderaterna sagt att de vill ha försörjningskrav.

SD har varit tydliga, man vill ha ett stopp för asylinvandringen och försörjningskrav på anhöriginvandringen – samt fokus på återvandring. Var står moderaterna vad gäller återvandring?

Moderaternas partiledare, Ulf Kristersson, har sagt att han inte tänker prata / samarbeta med SD, han går till val med Alliansen. Det vore ärligt mot väljarna om Alliansen kunde presentera en gemensam ståndpunkt i Sverige ödesfråga, asylinvandringen, för ett till svek har vi inte råd med.

Och ingen har väl glömt moderaternas svikna löften från 2009?

Moderaterna – Ta medborgarskapet från kriminella invandrare

Efter detta kom överenskommelsen med miljöpartiet 2011 och ”DÖ” följde senare.

Sammanfattningsvis, fyra frågor moderaterna borde svara på:

  1. Asyltaket, hur många tycker ni Sverige kan ta in fortsättningsvis, eller ska vi ha nollgräns?
  2. Anhöriginvandringen, ska de som fått PUT ha fullständigt försörjningsansvar? Måste de ha ett arbete?
  3. Hur ställer sig moderaterna till återvandring?
  4. Hur ska ni få igenom er politik i samarbete med Alliansen?

 

Moderaterna har skärpt sin migrationspolitik säger de – men de kan inte, 6 månader före valet, redogöra för var taket ligger. Inte heller kan de förklara hur de ska få igenom sina förslag i samarbete med de mer naiva centerpartiet och liberalerna.

/MickeK