Annie Lööf och centerpartiet har känt till Aldebes islamistiska åsikter sen 2006

Annie Lööf påstår att hon inget visste om Herr och Fru Aldebes islamistiska åsikter. Hon sade att ”ni kunde ha berättat” till Magnus Ranstorp på twitter

Centerpartiet ertappades här om dagen med att ha haft minst två islamister i partiet, när den skandalösa domen i Solna tingsrätt exploderade i media. Både Hasan Fransson och Ebtisam Aldebe, centerpartistiska nämndemän, dömde i målet där en man friades från att ha misshandlat sin fru med hänvisning till sharialag.

På Twitter i onsdags poängterade Magnus Ranstorp för Annie Lööf att de faktiskt kunde ha frågat om Aldebe då det varit uppenbart länge att hon hyst islamistiska åsikter

RANSTORP

 

Annie Lööfs chockerande svar var att de kunde berättat! Hon försöker alltså påskina att hon inte hade någon aning om islamisten (-erna) i sitt parti

 

LÖÖF

Att Annie Lööf och centerpartiet skulle ha varit ovetande om Aldebes islamistiska åsikter förefaller otroligt, redan 2006 stod hon på Centerpartiets lista som riksdagskandidat och hennes krav på särlagsstiftning för muslimer var känd redan då

 

Sedan var det en debatt 2009 mellan Jimmie Åkesson och den dåvarande centerledaren Maud Olofsson där Åkesson frågade om man kan kandidera för centerpartiet och förespråka särlagsstiftning för muslimer

 

Så visst har centerpartiet känt till faktum i många år, men nu glider man undan och skyller på att ingen berättade. Det är faktiskt rent patetiskt.

/MickeK

 

 

Paula Bieler svarar på mina frågor: Var står SD i Sveriges ödesfråga – invandringen

Jag frågade Paula Bieler, talesperson i frågorna migration och jämställdhet för SD, var Sverigedemokraterna står i ödesfrågan för Sverige – invandringspolitiken. Nedan kan ni läsa frågorna och svaren.

Här om dagen frågade jag moderaterna var de stod i invandringsfrågan och Johan Forssell, migrationspolitisk talesman för M svarade här.

Frågor och svar med Paula Bieler, SD:

Fråga 1: Asyltaket, hur många tycker ni Sverige kan ta in fortsättningsvis, eller ska vi ha nollgräns? 

Sverigedemokraterna vill bara bevilja asyl i Sverige om vi är grannland till krisområdet som orsakat flykten. I praktiken innebär det att idag och inom överskådlig framtid (eftersom vårt närområde är stabilt) ska ingen beviljas asyl i Sverige.

Fråga 2: Anhöriginvandringen, ska de som fått PUT ha fullständigt försörjningsansvar? Måste de ha ett arbete? 

Vi vill skärpa reglerna om försörjningskrav vid anhöriginvandring så att varken anknytningsperson eller den som kommer hit ska gå på bidrag. Arbete, egna tillgångar och försäkringar kan användas för att garantera försörjningen. (För övrigt vill vi inte ha kvar konceptet PUT, alla uppehållstillstånd ska vara kopplade till de skäl som legat till grund för deras beviljande. Byts skälen ska detta uppdateras.)

Fråga 3: Hur ställer sig SD till återvandring?

Sverigedemokraterna vill öka satsningar för att de som inte vill vara en del av Sverige lättare och med bättre förutsättningar ska återvandra till sitt hemland. Vår utgångspunkt är att den som anammar Sverige som sitt hemland bör ansöka om svenskt medborgarskap och att andra förr eller senare vill och avser återvända hem. Satsningar som kan bli aktuella är allt från utbyggt ekonomiskt stöd till utbildningar, hjälp med kontaktnät och mer långsiktiga återuppbyggnadsprojekt. Det innebär dessutom en effektiv form av bistånd och hjälpt till självhjälp för de samhällen som drabbats av kriser och krigshärjningar.

Fråga 4: Vilka partier kan SD tänka sig att samarbeta med för att få igenom sin politik?

Vi anser att samtliga folkvalda partier bör föra samtal och förhandlingar med varandra. Vår utgångspunkt är att söka stöd för och försöka få igenom så mycket som möjligt av vår politik.

Paula Bieler redogör för SD:s ståndpunkt i invandringsfrågan
PaulaB

Eftersom Paula också har hand om jämställdhetsfrågor inom SD så ställde jag en bonusfråga!

Fråga 5: Hur ska ni locka fler kvinnliga väljare?

Vi har sedan ett par år arbetat brett med att tydligare adressera även de problem som drabbar främst kvinnor. Ett tydligt exempel är arbetsvillkoren inom den kvinnodominerade offentliga sektorn. Utöver detta har vi också jobbat för att fler kvinnor ska ta steget att engagera sig och synas öppet utåt, för att bryta ner den missvisande bild som finns om att vårt parti bara skulle vara ett parti för män. På köpet har vi också fått fler perspektiv och argument framhävda, som talar till såväl män som kvinnor men som kanske oftare lyfts av kvinnor. Till dessa hör det humanistiska perspektivet avseende att stoppa människosmuggling, livsfarliga vägar och familjesplittring vilket uteslutande sker till följd av den migrationspolitik andra partier hållit fast vid.

Tack Paula Bieler för utförliga svar.

För att summera svaren, SD vill alltså ha stopp på asylinvandringen, försörjningskrav för anhöriginvandring och ett stort, ökat fokus på återvandring. Noterar också att SD är vuxna nog att kunna samtala med alla partier, precis som det ska fungera i en demokrati.

Min analys är att SD:s förslag är mycket bra och precis vad Sverige behöver – och egentligen behövt länge. Förslagen är både skarpare, tuffare och mer tydliga jämfört med moderaterna.

SD-politik behövs för Sveriges framtid. Tyvärr ligger andra partier, fortfarande, efter SD i utvecklingen och partiet driver helt klart på de andra partierna i frågan – där alla (möjligen med undantag av MP och C)  riksdagspartier tagit efter SD de sista åren.

Kort och gott, det som tidigare avfärdades som rasism och främlingsfientlighet har blivit regeringspolitik. Vi får hoppas att hycklandet får ett slut och att också de andra partierna börjar agera som vuxna människor och pratar med alla – om de nu menar allvar med sina SD-liknande förslag (och här tänker jag kanske främst på moderaterna).

/MickeK

 

 

Ex-imam: Böneutropet ska proklamera islam över en stad

Tomas Samuel, före detta imam, berättar vad ”Adhan”, det islamiska böneutropet står för. Med den kunskapen borde Sverige självklart förbjuda böneutrop.

Sedan tidigare har böneutrop tillåtits i Botkyrka (2013) och i Karlskrona (november 2017). Nu vill muslimerna i Växjö också ha tillstånd att använda böneutrop. Innan beslut tas finns ett antal fakta man bör känna till, det skriver Tomas Samuel, ex-imam, i tidningen Dagen.

Så vad ligger bakom böneutrop? Varför finns det böneutrop och vad står de för? Tomas Samuel går till de islamiska källorna för att ge svar på frågorna.

Några korta fakta om ”Adhan” som är det arabiska ordet för böneutrop:

  • Adhan betyder information, pålysning
  • Böneutrop kom till av i huvudsak två anledningar
    • Påminna muslimer om när det var dags att be
    • Proklamera islam över en stad

Adhan – proklamera islam över en stad

Böneutropet ska proklamera islam över en stad. Denna innebörd i böneutropet återfinns i kommentaren till ”Umdat Al-Ahkam” som är en av de viktigaste böckerna för islamisk juridik (fiqh)

”Adhan är en mycket viktig ritual i religionsutövningen av islam, man kan likna det vid den muslimska flaggan och utropet visar att folket i staden är muslimer.”

Tomas Samuel, ex-imam, förklarar vad böneutrop står för Foto: Hasse Holmberg
TomasSamuel

Direkt översättning av böneutropet:

Allah är störst. Allah är störst. Jag vittnar att det finns ingen gud (som är värd tillbedjan) utom Allah. Jag vittnar att Muhammed är Allahs sändebud. Kom till bön. Kom till bön. Kom till framgång. Kom till framgång. Allah är störst. Allah är störst. Det finns ingen gud utom Allah.

Villkor för böneutropet

Det finns olika villkor för hur böneutropet ska utföras, till exempel ska det utföras av en man som har vacker röst. Kvinnor tillåts inte att utföra böneutropet eftersom det skulle kunna innebära frestelse för män. Böneutropet ska utföras med hög röst.

Sverige borde förbjuda böneutrop

Med den kunskap som finns för alla att ta till sig så tycker jag att vi borde förbjuda böneutrop i Sverige. Det är inte så att muslimer inte kan praktisera sin religion utan böneutrop. Vi ser nu hur fenomenet sprider sig, från Botkyrka till Karlskrona och Växjö härnäst (om ansökan godkänns).

Detta är bara början, fler moskéer kommer att begära tillstånd för böneutrop. Det blir svårare att säga nej på en ort om andra redan fått tillstånd. I Karlskrona vill muslimerna till en början bara ha böneutrop en gång i veckan, på fredagar, eftersom ”samhället inte är redo för mer”. Läs mellan raderna, när fenomenet normaliserats kommer de att begära tillstånd för fler böneutrop i veckan.

Jag tycker det är dags nu, att Sverige sätter ner foten och förbjuder böneutrop. Ingen ska tvingas att lyssna på trosbekännelser de inte tror på. Inte minst gäller detta människor som flytt till Sverige för att undkomma förtryck och nu upplever samma sak i vårt land.

/MickeK