Sentio / Nyheter Idag: Sex av tio svenskar är emot afghanamnestin

Sentio / Nyheter Idag har gjort en undersökning som visar att sex av tio svenskar är emot regeringens amnesti för afghaner. Inte oväntat är C, MP och V väljare mest positiva till förslaget.

”Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”, så yttrade sig lagrådet om regeringens förslag – som fått stöd av både vänsterpartiet och centerpartier. Nu visar Sentio / Nyheter Idags undersökning att en majoritet av svenskarna tycker förslaget är dåligt (6 av 10), en fjärdedel av de som deltog i undersökningen svarade att de ”vet ej”.

Sex av tio svenskar tycker aghanamnestin är ett dåligt förslag
AFGHANER

Resultatet från undersökningen, parti för parti:

Moderaterna 23% bra förslag, 51% dåligt förslag, 25% vet ej
”Liberalerna” 36% bra förslag, 41% dåligt förslag, 23% vet ej
Centerpartiet 58% bra förslag, 22% dåligt förslag, 19% vet ej
Kristdemokraterna 63% bra förslag, 38% dåligt förslag, 0% vet ej
Socialdemokraterna 50% bra förslag, 32% dåligt förslag, 18% vet ej
Vänsterpartiet 75% bra förslag, 12% dåligt förslag, 13% vet ej
Miljöpartiet 75% bra förslag, 3% dåligt förslag, 22% vet ej
Sverigedemokraterna 4% bra förslag, 88% dåligt förslag, 8% vet ej

Läs mer om undersökningen på Nyheter Idag.

/MickeK