Muslimer i Belgien startar eget parti, kräver islamsk statsbildning, styrt av sharialag

Enligt uppgifter till RT är muslimer i Belgien på gång att starta ett eget parti – de röstade tidigare socialistiskt. De ska enligt uppgift kräva islamsk statsbildning, styrt av sharialag.

Jag snappade upp en tweet från Tarek Fatah på twitter, retweetade ut den på svenska:

Tweet: Muslimer i Belgien startar eget parti…

Detta är oroväckande uppgifter och vad nog inte många känner till är att vi var nära att få ett muslimskt parti även i Sverige, till valet 2018. Men deras anmälan om att registrera partibeteckning till Valmyndigheten avslogs – det behövdes kompletterande uppgifter och dessa uppgifter kom inte in i tid.

Mehdi Hosseini, talesperson för partiet (Jasin), berättar för Världen idag att det var interna stridigheter som orsakade att man inte kunde skicka in de kompletterande uppgifterna.

– Vi har haft lite problem i vårt parti. Radikalister ville ta över, säger han.

Han sade vidare att det fanns personer inom partiet som vill införa sharialag.

Vi kan nog anta att de lär göra ett nytt försök att anmäla/registrera ett islamskt parti till valet 2022. Man kan gissa, att om så sker, att några av de etablerade partierna kommer att tappa en del röster, som t.ex socialdemokraterna, miljöpartiet och feministiskt initiativ.

/MickeK

SCB: Fler upplever brottslighet och vandalisering i sitt bostadsområde

Ungefär 13 procent av befolkningen i Sverige upplever problem i det egna bostadsområdet med brottslighet, våld eller vandalisering. Det är en av de högsta andelarna i Europa.

Enligt undersökningen EU-SILC (EU:s undersökning om inkomst och levnadsförhållanden) är Sverige ett av de länder i Europa där störst andel av befolkningen upplever problem med brottslighet, våld eller vandalisering i sitt bostadsområde. I undersökningen får enskilda personer frågor om de upplever problem med brottslighet, våld eller vandalisering i området där de bor.

År 2017 angav 13 procent att de upplevde problem med brottslighet, våld eller vandalisering i sitt bostadsområde. Övriga nordiska länder är placerade bland de länder med lägst andel av befolkningen som upplever dessa problem i det egna bostadsområdet.

I Norge är det ungefär 4 procent som upplever problem med våld, brottslighet och vandalisering. Motsvarande andelar för Danmark och Finland är 8 respektive 6 procent.

Utvecklingen i Sverige under åren 2010–2017 avviker från hur det ser ut i andra europeiska länder. I alla länder utom Sverige, Luxemburg, Tyskland och Litauen minskar problemen med upplevd brottslighet, våld eller vandalisering. För hela EU visar utvecklingen en minskning 2010–2017 med ungefär tre procentenheter. I Sverige ökade andelen under samma period med mer än två procentenheter.

Statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) visar också att fler i Sverige upplever otrygghet vid utevistelse på kvällen i det egna bostadsområdet jämfört med 2010, liksom att vissa brott mot enskild person har ökat.

Andel av befolkningen som upplevde problem med brottslighet, våld eller vandalisering i det egna bostadsområdet åren 2010–2017
SCB1

Källa: Eurostat, EU-SILC

De upplevda problemen med brottslighet, våld och vandalisering är vanligare i storstäder jämfört med mindre städer och glesbygden i Europa.

Men i Sverige är skillnaderna mellan storstäder och glesbygd mindre än i EU, vilket beror på att en relativt stor andel av de som bor i glesbygden i Sverige upplever problem med brottslighet, våld eller vandalisering. Detta i sin tur beror förstås på anvisningslagen från 2016 – där staten tvingar alla kommuner att ta emot ”nyanlända” – kort och gott – de invandrade problemen sprider sig över landet.

Andel av befolkningen år 2017 som upplevde problem med brottslighet, våld eller vandalisering i det egna bostadsområdet, efter urbaniseringsgrad
SCB2

Källa: Eurostat, EU-SILC

Den negativa spiralen fortsätter, Sverige har blivit ett otryggare land och polisen står maktlös. Politiker har inga svar annat än samma gamla floskler om ”bättre integration”. Nu krävs krafttag och det är bråttom, tyvärr valde folket fel igen i valet 2018 – så nu sitter vi där med en handfallen regering som inget förstår, inget gör – och förfallet fortsätter.

/MickeK

 

Källor:

SCB artikel om brottslighet och vandalisering
BRÅ / NTU 2018 (hemsida)
NTU 2018 (rapporten)
Regeringskansliet – beslut om anvisningar
Riksdagen – Lag 2016:38 (Anvisningslagen)

Att Sverigedemokraterna saknar svar på ”integrationsutmaningarna” eller ”utanförskapet” är en av de gamla myterna som fortfarande upprepas

Det så kallade utanförskapets orsak är att asyl- och anhöriginvandringen till Sverige har varit för stor. Den första och viktigaste åtgärden för att vända utvecklingen är ett asylstopp.

Henrik Vinge (SD), vice gruppledare i riksdagen, svarar Thomas Gür på Facebook. Han sätter, tycker jag, huvudet på spiken direkt i inlägget:

De som bosatt sig i Sverige och som inte vill bli en del av det svenska samhället behöver ges bättre möjligheter att återvända till sina hemländer. Dessa initiala åtgärder skulle på relativt kort tid bromsa ökningen av utanförskap och möjliggöra en normalisering. Redan här är Sverigedemokraternas politik mot utanförskap den mest effektiva som presenterats. Övriga partiers åtgärder har som bekant bara lett till större problem.

Och det är ju sant. Alla så kallade integrationsåtgärder, alla miljarder skattekronor som genom decennier plöjts ner i meningslösa ”integrationsbefrämjande åtgärder” har inte lett någonstans. Det är inte svårt, vem som helst borde kunna förstå, att om man tar emot folk från vilt främmande kulturer – och i den omfattning Sverige har gjort, så fungerar inte integrationen.

Och förresten, integration, i så fall ska den vara åt ett håll. Snarare assimilering alltså. Sverige och svenskarna ha öppnat sitt land, de som kommer hit ska så klart respektera våra seder, lagar och regler. Annars finns andra länder att leva i.

Henrik Vinge fortsätter:

Gürs tes om att Sverigedemokraterna inte kan presentera ett ”testbart svar” faller således redan efter en blick på vår välkända invandringspolitik.

Sverigedemokraterna föredrar att tala om ”sammanhållning” snarare än ”integration”. Kanske har det här lett till förvirring och att Gür helt enkelt missat att detta politikområde utgör kapitel två i just det valmanifest han själv hänvisar till. Efter att ha läst valmanifestet på nytt är det möjligt att tonen kommer att förändras hos Gür. Sverigedemokraternas politik för sammanhållning är nämligen den mest verkningsfulla på marknaden.

Utrymmesskäl omöjliggör en genomgång här men man kan nämna ordning och reda i skolan, riktiga lärlingsanställningar och minskade trösklar på arbetsmarknaden samt insikten om kultur och värderingar som avgörande för sammanhållningen. Efter de senaste årens förskjutning är vi numer inte ensamma om alla inriktningar, men fortfarande det enda parti som driver detta verkningsfullt och på riktigt.”

Sammanhållning är nyckelordet. Ett folk – och ett samhälle – med liknande värderingar håller ihop. Man drar åt samma håll, hjälps åt och ställer upp för varandra. Det sammanhållade klistret stavas kultur och värderingar. Många av de som kommit till Sverige har inte våra värderingar, så enkelt är det. De ställer inte upp på våra värderingar, på vår syn. Till exempel ett jämställt samhälle, där kvinnor och män behandlas lika.

Sverige har gått från trygghet till otrygghet i många avseenden
SVERIGE

En studie visade nyligen att de flesta migranter känner sig trygga i Sverige, men många av migranterna anser till exempel att kvinnans jämställdhet har gått för långt i Sverige. Ta in det igen, de tycker att kvinnans jämställdhet har gått för långt i Sverige! Det förstår var och en, att män (och kvinnor!) med såna värderingar passar inte in i Sverige, så enkelt är det. Kan de inte anpassa sig till så grundläggande saker så har de inte i vårt land att göra, det finns andra länder att bo i om de vill leva så.

Hela inlägget från Henrik Vinge kan ni läsa här.

Den Sverigedemokratiska framgången är i sig ett av de mest lyckade politiska projekten i Sveriges moderna historia. Partiets framväxt tål att jämföras med Socialdemokraternas utveckling runt det förra sekelskiftet. Det förvånar mig att någon inbillar sig sådant skulle gå att uppnå med bara hugskott och ingivelser.

/MickeK

Oskyldiga allt oftare i skottlinjen

Det grova våldet gör sig allt mer påträngande i vardagen hos ”vanligt folk”. Allt oftare befinner sig oskyldiga i skottlinjen – eller ska vi kalla det bomblinjen?

Sverige är hårt drabbat av tung brottslighet, konsekvenserna av öppna gränser och en okontrollerad invandring visar sig nu allt mer på ställen som tidigare varit förskonade från denna brottslighet.

Givetvis har den den så kallade anvisningslagen från 2016 påverkat allt fler orter negativt – lagen som tvingade kommuner att ta emot ”nyanlända” som rikspolitikerna välkomnat till vårt land.

Tidigare brydde sig nog inte gemene man så mycket om den tunga kriminaliteten, det drabbade ju inte ”medel-svensson”, man blundade för hur folk i storstädernas förorter utsattes för våldet. Nu börjar det dock låta annorlunda på sina håll, plötsligt kan man läsa nyhetsartiklar om hur folk känner sig otrygga och att det är olustigt med denna ”nya” brottslighet. Jag kan må lite illa över hycklandet i detta, så länge andra drabbades brydde sig inte folk, men när våldet kommer in på deras gata, då blir det livat…

Våldet trappas upp i allt fler orter runt om i Sverige, Foto: Most Photos
BROTT

Våldet sprids runt om i Sverige och allt oftare finns oskyldiga i skottlinjen, eller ska vi kalla det bomblinjen? I januari 2018 dog en man i Vårby i Stockholm, när han plockade upp en handgranat. Här om dagen hittade barn i Helsingborg en handgranat där de lekte. Jag vet från personliga källor att barn i Tynnered i Göteborg har hittat handgranager i skogsområdet där de leker. När smäller det, när dör oskyldiga, lekande barn?

Hittills i år (april 2019) har runt 50 bomber exploderat runt om i Sverige och nyligen skadades två personer i Malmö:

– En 12-årig flicka som låg och sov i sin säng i grannbostaden där det bomb briserade
– En hundägare på hundpromenad fick splitterskador när bomb exploderade vid restaurang

Drottninggatan, Malmö, dagen efter en bomb exploderade vid restaurang, en hundägare på promenad skadades, Bild: Peter Herkel / Sydsvenskan
BOMB

***

Tidigare i mars i år (2019) skjöts det vid Älvsjö station i Stockholm, mitt bland folk, bara turen gjorde att inte oskyldiga skadades.

Christer Axling, chef för grova brott i region Stockholm om tankarna att det bara är kriminella som drabbas:

Det där är en naiv inställning, det är nästan som en strutsmentalitet – ”det här händer inte mig”. Men det kan det absolut göra. Det är ju flera som skulle kunna bli drabbade, mördade eller skadade av det här kulregnet, det är ju flera skott som har avlossats på platsen.

***

Det som jag tycker är verkligt skrämmande är att ingen har längre kontroll. Brottsligheten är idag så grov och skoningslös och den har krypit allt närmare tidigare trygga områden, ofta mitt ibland oss. Vi har ett Sverige idag där barn rånas, eller till och med våldtas på väg till skolan, där tungt kriminella utför rena avrättningar på offentliga platser. Bomber som exploderar i stadscentrum.

Vi har dessutom lagar som inte är anpassade till det nya klientel ”svenskar” som befolkar vårt land. För ingen kan komma och säga att den grova brottslighet vi har idag inte har med invandring att göra.

Var ska detta sluta? Hur illa ska det bli innan det vänder? Och vänder det, kan man fråga sig? Eller ska vi tvingas vänja oss med ett sånt här samhälle? En sak är säker, stänger vi inte gränsen och tar itu med enorma problem som naiva politiker (och väljare) har förorsakat, så blir det inte bättre.

Fy fan vilket Sverige vi lämnar över till våra barn, barnbarn och kommande generationer. Allt för att några skulle få känna sig goda – och den som kritiserat detta har bespottats, kallats alla möjliga invektiv, blivit av med ”vänner” och jobb. Det är sjukt. Jag mår illa, på riktigt.

/MickeK

 

 

Växjös muslimer kräver permanenta böneutrop

Växjös muslimer har fått tillstånd till att ha böneutrop – ett tillstånd som sträcker sig över ett år och måste sen sökas på nytt. Nu kräver de permanent tillstånd, det skriver Smålandsposten

Böneutropen i Växjö sker varje fredag och håller på i 3 minuter och 45 sekunder. Det nuvarande tillståndet, från i fjol, går ut i maj och nu kräver de permanent tillstånd.

Högtalare på moskén i Araby, Växjö, Foto: Carl Carlert
BÖNEUTROP

Om inte ett nytt tillstånd ges innan 7 maj så tystnar de islamska slagorden, åtminstone tillfälligt. Böneutropen, för den som inte vet, ska proklamera islam över en stad, läs mer om det här.

Det är ännu inte klart om ett permanent tillstånd kommer att utfärdas, om inte vill muslimerna i Växjö ha ett så långt gällande tillstånd som möjligt.

/MickeK

Göteborgs plan för att hantera IS-terrorister är ett skämt – man söker inte upp dem, de får komma frivilligt

Göteborg förbereder och planerar för att ta emot IS-terrorister som återvänder från kalifatet. Det sticker i ögonen att läsa om ”återvändare” men inte nog med det, staden ska inte uppsöka dessa ”återvändare” över huvudtaget.

Det Göteborgs samordnare mot våldsbevakande extremism har tänkt sig är att IS-terroristerna som kommer ”hem” till Göteborg ska kontakta socialtjänsten själva. Man tror inte sina ögon – dessa förbrytare mot mänskligheten förväntas alltså kontakta socialtanten som sedan ska skydda oss medborgare mot extremism?

Stadsdelen Angered har redan tagit emot ett 10-tal terrorister och anser sig ha den expertkunskap som krävs för att hantera dessa mördare. Angered har en koordinator som, enligt uppgift, besitter denna expertkunskap som nu ska erbjudas även till andra stadsdelar.

IS-extremister får gå fritt på Göteborgs gator
TERRORIST

Zan Jankovski, samordnaren mot extremism, säger att man har ett väl upparbetat system när det gäller utsatta barn men så kommer då detta aber – och det är ett stort aber, läs och häpna:

Men om en vuxen inte kan lagföras och inte vill ha något med kommunen att göra kan vi inte tvinga oss på den. Där går vår gräns, säger han.

Jaha. Där går er gräns. Så vill inte brottslingarna ha med myndigheter att göra så är det bara att undvika att kontakta dem. Men staden har expertisen som krävs för att hantera detta? Någon som tror på det? Jag gör det inte.

/MickeK

Öppna gränser: Vapen och knark flödar in i Sverige

Ingen har koll på hur mycket vapen och knark som flödar in i Sverige. Öppna gränser har sina fördelar –  men är det värt det kan man fråga sig.

Det är lätt att resa i Europa idag, lika lätt som det alltid varit i Norden – vi åtnjuter passfrihet och inga gränskontroller. Tyvärr är det lika lätt för kriminella och smugglare att korsa landgränser inom Europa som det är för turister.

I somras varnade Johan Lindgren, ordförande för fackförbundet Tull-kust, att införseln av kriminella varor ökar dramatiskt. “Vapen flödar, narkotikan flödar och alkoholen likaså, och i större mängder än tidigare”, sa han till Metro (29/8 2018).

En ny rapport från den granskande myndigheten Riksrevisionen kommer fram till samma slutsats. År 2015 beslagtogs drygt 7 000 föremål i kategorin “andra vapen”. Tre år senare hade den siffran ökat till 35 000. Det är uppenbart att smugglingen har ökat – och det lavinartat.

Vapen och knark flödar in i Sverige, Bild: Bohusläningen
VAPEN

Sverige ligger i topp när det gäller våldshandlingar med skjutvapen bland unga män. Kriminella gäng får inte sällan sin försörjning från drogförsäljning.

Tullen behöver mer resurser, vi behöver en fungerande gränsbevakning. Om regeringen menar allvar med att få stopp på det grova våldet med skjutningar så måste vi ha en fungerande gränsbevakning.

Är det dags att återinföra gränskontroller och passtvång inom Europa? Vad tycker du?

/MickeK

 

Kvinnor i slöja får inget skadestånd för att de krävdes på förklaring varför de bar slöja vid körkortsfotografering

Två kvinnor i Malmö – som avkrävts skriftliga förklaringar på att de bär slöja av religiösa skäl inför en körkortsfotografering – nekas skadestånd av staten. Justitiekanslern anser inte att de har diskriminerats.

Enligt 24Malmo ska en av kvinnorna ha varit tvungen att ta om sitt foto och hon fick det godkänt först efter att ha lämnat skriftlig förklaring. Den andra kvinnan vägrade lämna förklaring men fick sitt körkort ändå.

Foto: Mostphotos/Michael Erhardsson
SLÖJA

Kvinnorna hade begärt 20 000 kronor i skadestånd och 60 000 kronor i diskrimineringsersättning vardera – men JK avslog.

***

Att de har så svårt att anpassa sig till lagar och regler som gäller i Sverige? Det säger väl sig självt att ansiktet ska vara väl synligt på körkortsfoto?

/MickeK

Ny lag träder i kraft i Finland: Personer som begår allvarliga brott kan mista sitt medborgarskap

Personer med dubbelt medborgarskap som begår allvarliga brott som riktar sig mot landet kan från och med maj förlora sitt finska medborgarskap, meddelar Inrikesministeriet i Finland.

Enligt finska Hufvudstadsbladet kommer lagen att träda i kraft redan den första maj. Lagändringen innebär att personer med dubbelt medborgarskap kan förlora sitt finska medborgarskap om de gör sig skyldiga till grova brott, dock gäller inte sexbrott.

Medborgarskapslagen träder i kraft 1:a maj i Finland. Bild: HBL
POLIS

Lagen kommer inte att vara retroaktiv, så personer som begått brott innan lagen trädde i kraft kan inte dömas enligt lagen.

Även Danmark har en liknande lag. När ska svenska politiker vakna till och stifta en lag som allt fler vill ha?

/MickeK

Straffet för gravskändaren: Två månaders fängelse, ingen utvisning

59-åringen som vid flera tillfällen har skändat Ebba Åkerlunds grav är dömd. Straffet känns snarast som ett skämt; två månaders fängelse och ingen utvisning.

Facebook skriver Stefan, Ebbas pappa:

”Kan inte vara sant, skändat min dotters grav över 50 ggr.
Döms till 2 månaders fängelse – INGEN UTVISNING.
Är fri att återvända hit efter avtjänat straff i Polen. Kan tillägga att det första han gjorde när jag klev in i rättsalen var att sätta upp fingret i luften för mig.

Tack så jävla mycket Sverige än en gång”

Stefan, Ebbas pappa, Foto: Expressen
STEFAN

 

Förutom straffet i Sverige är mannen dömd till ett två-årigt fängelsestraff i hemlandet Polen som han nu ska avtjäna.

Läs mer i Expressen.

Det känns som Stefan, Ebbas pappa, och hennes mamma har lidit mer än nog. Straffet måste kännas som ett svidande slag i ansiktet – många gånger om.

/MickeK