Akut brist på förskolor och skolor i Göteborg – men inget nytt kan byggas på grund av ekonomisk kris

En kraftig utbyggnad av lokaler för förskolor och skolor planeras i Göteborg, men på grund av den ekonomiska krisen i staden riskerar flera projekt att skrotas – det visar sekretessbelagda handlingar som Göteborgsposten ska ha kommit över.

Enligt GP ska politiker i lokalnämnden ha tvingats fatta beslut om kraftfulla åtgärder för att förhindra ett underskott på 100 miljoner kronor. Förslaget innebär att Götebors kommun sparar in på underhåll av lokaler, tillsyn och skötsel och personalkostnader – förmodligen i form av uppsägningar och anställningsstopp (mig gissning).

Göteborg – stad i ekonomisk kris. Sannaskolan på bilden. Bild: Stefan Berg / GP
GÖTEBORG

Redan uppkomna fastighetsskador riskerar nu att förvärras och då blir det dyrare att reparera senare. Ventilationssystem som inte underhålls kan göra att förskoleverksamhet inte kan bedrivas i lokaler – det kan bli hälsovådligt. Barn och äldre kan tvingas vistas i lokaler med dålig luft.

Andra risker är köksutrustningar i storkök som går sönder, utan underhåll eller inköp av nya maskiner kan innebära att mat får köpas in – till dyrare kostnad.

Lokalnämnden begär nu mer pengar från kommunstyrelsen, men i onsdags fick de avslag på en begäran på ytterligare 100 miljoner kronor. Nästa vecka har nämnden kallat till ännu ett extrainsatt möte med anledning av de stora hålen i budgeten. GP har tagit del av handlingar inför detta möte som föreslår att nämnden ska skrota upphandlingar för 15 objekt.

Tjänstemännen på stadsledningskontoret har föreslagit för politikerna att nämnden ska få 138 miljoner kronor – men inte mer på grund av stadens extremt dåliga ekonomi. Risken är att det inte finns förskolor till barn i Göteborg och att man tvingas bygga akuta lösningar (paviljonger, som redan finns på flera ställen i staden).

Som vanligt finns inte pengar till välfärden, barn och gamla får ta smällen. Däremot fanns det förstås pengar när Göteborg byggde lägenheter till ”nyanlända” i Askimsviken. När det kommer till invandring tycks kassakistan aldrig sina.

/MickeK